داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

clickدانشجویان شیلی "استفاده از خشونت" را حق "قانونی" خود در برابر دیکتاتورهای مسلح شیلی می دانند. “شخصيت سال” به ارزيابي نشريه گاردين

کامیلا والخو دانشجوی بیست و سه ساله ی شیلیایی در رشته ی جغرافیا، چهره ای شناخته شده در پهنه ی جهانی است. "خوب سخن می گوید، تیز می اندیشد، خود باور است، و جنبش دانشجویی شیلی را راهبری می کند". او با سندیکای کارگری شیلی همکاری نزدیکی دارد. وی همپا با جنبش دانشجویی و کارگری کشور خود بر علیه "دیکتاتور نئولیبرال" شیلی (یکی از "پینوشه" تباران) مبارزه می کنند. به گفته ی خودش، وی با "مرده ریگ پینوشه" نبرد می کندد

click

وي تاکنون مصاحبه های گوناگونی در سطح جهان داشته است و در این مصاحبه ها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است

click

مخالف بزرگ او پرزیدنت سباستین پینرا است. "مرده ریگ پینوشه" با سرمایه ای در مرز دو میلیارد دلار، چون "پینوشه ی ریش دار ایران" خواستار خصوصی سازی ها و دگردیسی های نئولیبرالی است. محبوبیت کامیلا در میان مردم از رئیس جمهور کشورش بیشتر است

click

دانشجویان و دانش آموزان شیلی پیاپی آموزشگاه را به تعطیلی کشاندند، و در پی آن، برای اصلاحات در سیستم آموزشی، دولت را وادار به مذاکره با خود نمودند. در این فرتور وی همراه با دیگر دانشجویان و دانش آموزان به سوی وزرات آموزش و پرورش می رود تا رایزنی کند

click

در سفر تازه ی وی به اروپا، با نمایندگان سندیکای کارگری کشورش در راه بود. در آلمان از سوی موسسه ی روزا لوکزمبورگ و سندیکای کارگری گ.و. ب دعوت شده بود. در این فرتور او در کنار یکی از سندیکالیست های شیلی در برلین دیده می شود. علیرغم آوازه ی جهانی، خود را "سوپر استار" نمی داند، بلکه فردی از جنبش مردمی کشورش می شناسدد

click

وي هواداران بسیاری دارد و از سوی نشریه ی انگلیسی گاردین به عنوان "شخصیت سال" شناخته شده است

clickدانشجویان و دانش آموزان ماه ها اعتصاب کردند و آموزشگاه ها را تعطیل نمودند. آن ها خواستار "انقلاب آموزشی" به سود "پایینی ها" هستند. در این مبارزه، "استفاده از خشونت" را حق "قانونی" خود در برابر دیکتاتورهای مسلح شیلی می دانند

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click