داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

این داده ها درباره ی نظامیان کدام کشور است

ارتش ديگر صرفاً يک نهاد انتظامی و امنيتی نيست، بلکه به يک شرکت اقتصادی و صنعتی به معنای واقعی تبديل شده است. موقعيت اقتصادی و کاری نظامیان طوری است که ميزان کسب وکار آنان چندين برابرِ ميزان کسب وکارهای غيرنظاميان است. به دليل همين منافع اقتصادی است که حقوق و امتيازهای ويژه سياسی، و حفظ قدرت و تسلط بر شاخه های قدرت دولتی اکنون برای آنان در حکم هوايی است که برای زنده ماندن به آن نياز دارند. در ميان کسب وکارهای فراوان نظامیان، غير از صادرات و واردات و صنايع گوناگون، "جهاد“ هم يکی از اساسی ترين عرصه های سودآوری است که طی سالهای دراز به ميزان زيادی گسترش داده و رشد يافته است

این هم داده هایی از سپاهیان ولی فقیه

ساختار رژیم جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، به رژیمی کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده اند، و سپاه به مجتمع عظیم بازرگانی تبدیل شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. رژیم جمهوری اسلامی رفته رفته همانند سایر رژیم های دیکتاتوری نظامی می شود: یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری غیرنظامی پنهان شده است (برگرفته از روشن نیوز)

و یک پرسش

آیا همسانی میان رویکردهای ارتش پاکستان (نوشته ی بالا برگرفته از یک گزارش درباره ی پاکستان است) و سپاه پاسداران شگفت انگیز نیست. ژنرال های ارتش پاکستان را غیر مستقیم پنتاگون برمی گزیند، و سپاهیان عالی مرتبه را ولی فقیه "ضد امپریالیست" و همراهان او. به راستی چه دست هایی در پشت تنش آفرینی های تازه در منطقه ی استراتژیک خلیج فارس پنهان اند و چه کساني پينوشه هاي ريشدار را به پيش مي رانند

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click