داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

سودجویان نخست، کمپلکس های نظامی-صنعتی

فروش اسلحه و خدمات نظامی بوسيله بزرگ ترين کمپاني های توليدکننده  جنگ افزار هم چنان با رشد روزافزونی روبرو بوده و به رکورد چهارصد و یازده ميليارد دلار در سال 2010 رسیده است. هم اکنون چهل و چهار شرکت تسلیحاتی امريکايی، فروش بيش از شصت در صد ازکل فراوردهای نظامی را نصیب خود کرده اند. با ادغام کمپاني های بزرگ اسلحه سازی، ده شرکت بزرگ امریکایی حدود پنجاه و شش درصد از کل فروش را که برابر است با دویست و سی ميليارد دلار، در سال گذشته از آن خود نموده اند

نگریستنی اینکه، در هنگامه ای که بيشتر شرکت های امریکایی با دشواری های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، کمپلکس های نظامی-تسلیحاتی با رشد فزاينده ای ( هم چون کنسرن های نفتی) روبرو بوده اند. آمارها نشان مي دهند، علیرغم بحران اقتصاد جهانی، تولید کنندگان جنگ افزار هم چنان به قراردادهای بزرگی دست می یابند

از میان کنسرن های  بزرگ تسلیحاتی که از بازار "خون آلود" جنگ افزار سود می برد، می توان به شرکت های لاکهيد مارتين بويينگ جنرال ديناميک ريتون و نورت راپگرون اشاره کرد. گفتنی است که کمپانی لاکهيد به تنهايی سی و پنج میلیارد دلار از فروش جنگ افزار جهان را از آن خود ساخته است

زراندوزان دوم، "سهم داران" مواد خام و دارایی ها و بازارهای کشورهای رو به رشد

هنوز خون مردم ليبی خشک نشده سياستگران و رسانه های کشور های سهيم در جنگ فورا ادعای خود را در مورد" سهمــــــــی" که در معاملات نفتی و ديگر معاملات ليبی دارند مطرح کردند. انگلستان و فرانسه اعلام کردند که تقسيم سهم بايد به نسبت ميزان شرکت در جنگ باشد. طبق محاسبات موجود ذخائر نفتی ليبی به 46،4 ميليارد بشکه بالغ می گردد که بزرگترين منبع نفتی آفريقا محسوب می گردد و اين در حاليست که بخش عمده خاک ليبی هنور مورد پژوهش و اکتشاف قرار نگرفته است. روزنامه فرانسوی ليبراسيون در 2.9.2011 گزارش داد رهبری شورشيان که تحت نظر پاريس، لندن و واشنگتن شکل گرفت، دستيابی فرانسه را به يک سوم نفت ليبی تضمين کرده است. روزنامه انگليسی گاردين می نويسد فقط يک قلم پول نقد ليبی در بانک های خارجی که به صد و پنجاه  ميليارد دلار بالغ می گردد، "کاسه نسبتا بزرگي" است

برندگان سوم، جیره خواران محلی

دست کم 300 گروه با 120 هزار مرد مسلح اختيار کشور لیبی را در دست دارند، شهر تريپولی را پنجاه گروه مسلح بين خود تقسيم کرده اند. هرکس در منطقه خود هر بلائی که بخواهد می تواند بر سر کسانی بياورد که گفته شود هوادار قذافی بوده است. مردمی که يک سال قبل برای کسب آزادی، عدالت ، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی به خيابانها ريختند، امروز با اميدی بر باد رفته از کرده پشيمانند. ميليونها نفر از شورشيان پشتيبانی نمی کنند و فقط عده کمی هوادار انها هستند و چون پشتيبانی ميان مردم ليبی ندارند  چاره ای ندارند جز آنکه برای بکرسی نشاندن قدرت خود دست به خشونت های خونين بزنند. مجموع خسارات مادی ناشی از جنگ به سی و پنج ميليارد دلار تخمين زده می شود

نقش تنش آفرینان نظام ولایی: از ترس "تهدیدهای تهران" جیب "استکبار جهانی" پرتر می شود

نزدیک به يک "هفته است که تهديدهای تهران در خصوص بستن تنگه هرمز در صورت ادامه تحريم ها در صدر اخبار رسانه ای غرب قرار گرفته است. اعراب به دنبال راهی جايگزين برای عبور نفت هستند. (در این رابطه) دستان ايالات متحده و عربستان سعودی بار ديگر درهم فرو رفت. گويا رفاقت های سياسی و نظامی خاندان سعود و کاخ سفيد نشين ها را پايانی نيست. قرارداد خريد تسليحاتی سی ميليارد دلاری تازه ترين هديه ی آمريکايی ها به عربستان سعودی" است / و البته هدیه ای به کمپلکس های نظامی-صنعتی امریکایی و لابی های آن ها که گویا در فکر "ایجاد اشتغال" در بازار کار داخلی از جیب مردم منطقه ما، آن هم در آستانه ی انتخابات هستند

و این هم پیام استاد شجریان به مردم ما و منطقه: دشوار زندگی بی رزم مشترک آسان نمی شود

ندای استاد شجریان را بشنوید

http://www.youtube.com/watch?v=rJzSORTCEuQ

برگرفته از نشریه های آلمانی اشپیگل و یونگه ولت و نشریه امریکایی پروگرسیو و سفیرنیوز

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click