داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

چگونه "یک درصدی" های امریکا کاخ سفید را می خــــــــــــــــرند

در پایان ژانویه برادران کوخ در کالیفرنیا گروه کوچکی از سوپر پولداران ماورای راست را گرد آوردند. هدف چه بود؟ شکست اوباما. ابزار اجرای این پروژه چیست؟ پول نقد و اجازه ی بی حد و حصر. پول نقد دو سال پیش توسط دادگاه عالی ایالات متحده در "سازمان تصمیم متحد شهروندان" واگذار شد. چارلز کوخ چهل میلیون دلار ادعا کرد تا از اوباما خلاص شود. برادرش دیوید هم بیست میلیون دلار ادعا کرد. با ورود "گربه چاق" دیگری، مبلغ ادعایی رسید به صد میلیون دلار. یکی از این گربه های چاق "شلدون ادلسون" است؛ او صاحب کازینوی لاس وگاس است. شما اینجا محفل خیلی کوچکی از "خر پول" های امریکایی را می بینید که برای خـــــــــــــــــــــــریدن کاخ سفید سرگرم توطئه اند. و دادگاه عالی می گوید این اشکالی ندارد؟ این بی معناست. کاملاً ناعادلانه، کاملاً غیر دموکراتیک و علیه هر چیزی است که از این کشور انتظار می رود، در برابرش بایستد. چرا باید گروه کوچــــــــــــــــکی از پولدارها بتوانند صد میلیون دلار برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود خرج کنند وقتی که همه ی بقیه عملاً قادر به خرج کردن چنین پولی نیستند؟ در امریکا انتظار می رود که هر شهروند فقط یک رای داشته باشد. اما دادگاه عالی امریکا با سازمان "تصمیم متحد شهروندان" دموکراسی را به سخره گرفته است / برگرفته از نشریه امریکایی پروگرسیو / افزوده ی داد: "خریدن کاخ سفید" تنها به جمهوری خواهان محدود نمی شود، بلکه دمکرات ها و دیگر دست راستی ها را نیز در برمی گیرد


چگونه "یک درصدی" های ایران با یاری "اشرافیت روحانی شیعه" نهادهای زمامداری را می خرند

جریان مشایی-احمدی نژاد که سرمایه گذاری برخی وزارتخانه ها و سازمان های دارای شبکه استانی را در دستورکار خود قرار داده، تشکیلات یک سازمان را که دارای شبکه وسیع می باشد، هدف فعالیت های خود قرار داده است. پشتوانه مالي تبليغاتي کانديداهاي منتخب فراکسیون مشایی – احمدینژاد به جهت ورود به مجلس نهم از بيت المال بوده به طوري که شاهد صرف و خرج هزينه هاي ميليوني براي برخي از افراد از سوي اين جريان هستيم. این جریان در راستای فعالیتبرای انتخابات آینده مجلس علاوه بر برگزاری جلسات با برخی استانداران، پولهایی را هم خرج كردهاست. این گروه با پول های باد آورده می خواهد مجلس بعدی را در اختیار بگیرد و توزیع سکه ها، اطعام، احسان و خرج های عجیبی هم اکنون در برخی نقاط کشور توسط این گروه راه افتاده است. آنان از بودجه های قسمتهای مختلف دولت که مصوب مجلس نیست و برخی جاها مانند مناطق آزاد که دیوان محاسبات روی آن نظارتی ندارد و بودجه آنها تنها زیر نظر رییس جمهور است؛ در حال سواستفاده های کلان است. آنان (چون دیـــــــــــــــگر رقیبان تندرو و پراگماتیست و اصلاح طلب خود) كه در زمينه هاي مختلف فسادهاي قابل توجهي را از خود به جاي گذاشته اند، اين روزها براي بدست گيري كرسي هاي مجلس نهم از هيچ اقدامي فروگذاري نمي كنند. اين جريان براي پيشبرد اهداف خود پيام هاي غير مستقيمي را نيز به عنوان تهديد و باج خواهي به برخي از منابع ارسال كرده است . اين پيام ها كه اوج فساد و قدرت طلبي را به نمايش مي گذارد، در بردارنده اين نكته است كه اگر مزاحـــــــــــــــــــمتي براي اين جريان در انتخابات اعم از تائيد صلاحيت ها و غیره.وارد شود، برخي از طرح هاي مهم كشور را به گروگان گرفته و زمينه ي شكست اين طرح ها را فراهم خواهند. از میان اشرافیت روحانی شیعه ی پشتیبان "پیوشه ی ریشدار" (امروزه موسوم به "جریان انحرافی")، در گذشته و اکنون، می توان به خامنه ای و مصباح یزدی اشاره کرد

 پاسخی به "گربه های چاق" امریکایی و ایرانی از زبان کنشگران کارگری در ایران

بیانیه ی مشترک سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه کارگران پروژه ای، هيات موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر در ایــــــــــــران: امسال در حالی به استقبال روز کارگر می رويم که طبقه ی کارگر ايران بيش از هر زمان تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و زير بار کمر شکن بيکاری و کمی دستمزد از يک سو و تورم لجام گسيخته و هزينه های سنگين ابتدايی ترين نيازهای زندگی است. گرانی کالاهای مورد نياز اوليه از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت آن هم در پايين ترين حد از يک طرف و تحميل حداقل حقوق ناچيز برای اين زندگی از طرف ديگر سفره ی خالی کارگران، مزد و حقوق بگيران و اقشار زحمتکش جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

هم زمان نظام سرمايه داری و جهانی و در پی بحران های فزاينده ی سال های اخير تلاش می کند تا بار سياست های غير انسانی و استثمارگرانه خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان بيندازد و با اعلام سياست های رياضت اقتصادی تلاش می کند تا سودهای سرمايه داران را حفظ کرده و فشار فزاينده ای را بر مردم تحت ستم واستثمار سراسر جهان وارد کند.

سرمايه داری جهانی متحدان آنان در کشورهای مختلف دست در دست يکديگرند و برای تحميل هر چه بيشتر بار فقر و تنگدستی بر توده های عظيم کارگران، مزد و حقوق بگيران هماهنگ عمل می کنند. کارگران و زحمتکشان ومردم تحت استثمار نيز در سراسر جهان اعتراض های خود را در سال گذشته به انواع مختلف و به هر شکل که توانسته اند، بيان کرده اند. هر چند فشار اقتصادی واجتماعی از طريق افزايش نيروهای امنيتی و پليسی بر مردم تحت ستم هر روزه افزايش می يابد، اما گسترش مبارزات سراسری کارگران و زحمتکشان جهان، کارکنان بخش های خدماتی و اقشار تهی دست در سال گذشته و تداوم آن ، بيانگر آن است که امروزه نظام سرمايه داری بيش از هر زمان ديگر با بحران های فزاينده مواجه شده است.

اعتراضات گسترده جنبش ضد سرمايه داری در سال گذشته و اعتصاب ها و مبارزات سراسری کارگران و حقوق بگيران فرودست در سراسر کشورهای سرمايه داری نشان داد که بخش وسيعی از توده های عظيم مردم تحت ستم به آگاهی های عينی و ذهنی رسيده است. اعتصاب ها واعتراض های ميليونی در امريکا، انگلستان، اسپانيا، پرتغال، يونان، ايتاليا، فرانسه، هند، و... همه و همه نشان دهنده ی آن است که اين نظام ديگر نمی تواند با شيوه های گذشته به تسلط بر نيروی کار ادامه دهد.

چه باید کرد، برگرفته از پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان

برای ژرفا دادن به جنبش رو به رشد کارگری، می توان افزون بر گزینش تاکتیک ها و شعارهای همه گیر (و از همین امـــــــــــــروز )، از رویکردها و آزمون های پاره ای از کارخانه ها که در ماه های گذشته نه تنها دست به اعتصاب زده، بلکه ساعت ها خیابان ها را نیز به تصرف در آوردند، بهره گرفت . کوشش برای اعتصاب همـــــــــــــــــزمان در یکان های کوچک و بزرگ اقتصادی در سراسر کشور بر گرد چند خواست بسیار مشخص و برجسته و دارای توان بسیجی بالا، در اول ماه مه، و نیز در درازای اردبیهشت ماه، از اهمیت برجسته ای برخوردار است . همان گونه که جنبش ملی شدن نفت و تجربه انقلاب بهمن به اثبات رسانده اند، تا زمانی که اعتصاب های پراکنده ی کارگری و دانشجویی و زنان به اعتصاب های همگانی و سراسری در یکان های اقتصادی و آموزشی و غیره نیانجامند، به دشواری می توان به این " شب سیاه " پایان داد .

اینک ، پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشوار و خونبار، گاه آن است که " پایینی ها " خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند . ما " نود و نه درصدی ها " این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی " دیوها " ، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار خستگی ناپذیرمبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه به پیش خواهیم راند . آری، اگر ماه ها پیش از " بهار عربی " و " جنبش اشغال وال استریت " ، خیابان های " رشک برانگیزمان " را به جهانیان هدیه کردیم، این باربا عزمی راسخ تر می رویم تا " کارخانه های رشک برانگیزمان " را به جهانیان ارمغان دهیم . به گفته ی یکی از رهبران جنبش کارگری کنونی ایران؛ باید کاری کنیم کارستـــــــــــان

برگرفته از نشریه امریکایی پروگرسیو / آفتاب نیوز / اخبار روز / سایت کمپین هنرمندان و نویسندگان ایران و غیره

در همین پیوند

از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_14_naft-khon.html

تنها یک قلم: هشتصد و پنجاه میلیون دلار برای "کشتن" جنبش اشغال وال استریت

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_4_occupy.html

کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_16_wagf.html

چرا زبان اسانلوها را می برند

http://www.b-arman.com/html/yaddasht_18_esanlu.html

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

 

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click