داد

click click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

 
 
click
click

click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 •  

  click
  click
  click
  click
  click

  ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

  کتاب پيشنهادي

  رژيم که تصور مينمود با به بند کشيدن شما و ساير مدافعان حقوق مردم مانند آقايان عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده و محمدعلی دادخواه، مبارزات وکلای مدافع حقوق مردم را خاموش کرده و آنان را از اثر انداخته است، امروز می بيند که شما حتی در درون زندانها نيز دست از مبارزه و اثرگذاری برنداشته ايد

  سرکار خانم نسرين ستوده، وکيل مدافع زندانی

  رژيم ضد مردمی جمهوری اسلامی پاداش شما که با تمام وجود، وکيل مدافع حقوق و آزادی های فعالان سياسی و مردم بوده ايد را با سرکوب و زندان داده و بيش از دو سال است که شما در زندان بسر میبريد. اکنون ۴٢ روز است که در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری با فرزندان خود و ساير تضييقاتی که رژيم عليه شما و خانواده تان ايجاد نموده است، دست به اعتصاب غذا زده ايد. در اين مدت مسئولان زندان نه تنها خواسته های به حقتان را تامين ننموده اند، بلکه شما را تنبيه انضباطی کرده، ١٧ روز در يک سلول انفرادی نگاه داشته اند.

  شما که از روز چهارشنبه ٢۶ مهر ماه سال ١٣٩١ دست به اعتصاب غذای نامحدود زده، شکنجه های جسمی و روحی جمهوری اسلامی و فشارهای شديد حکومت برای شکستن عزم راسخ اتان را تحمل نموده ايد بايد بدانيد که اعتصاب غذای شما تا کنون انعکاس گسترده ای داشته است ... رژيم که تصور مينمود با به بند کشيدن شما و ساير مدافعان حقوق مردم مانند آقايان عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده و محمدعلی دادخواه، مبارزات وکلای مدافع حقوق مردم را خاموش کرده و آنان را از اثر انداخته است، امروز می بيند که شما حتی در درون زندانها نيز دست از مبارزه و اثرگذاری برنداشته ايد. با اينهمه اکنون پس از ۴٢ روز اعتصاب غذا، هم ميهنان شما که شاهد مبارزات شجاعانه شما در دفاع از حقوق و آزادی های ايرانيان بوده اند، نگران جان و سلامتی شما ميباشند.

  حال که صدای شما بگوش هموطنان و مراجع حقوق بشری در سراسر جهان رسيده است سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور مصرانه از شما ميخواهد که برای حفط جان خويش به اعتصاب غذای خود پايان دهيد. بياد آوريد که در ايران آينده برای رسيدگی به جنايات نظام جمهوری اسلامی در کميسيون حقيقت ياب و دادگاههای صالحه ای که تشکيل ميشود به حقوقدانان شجاع و با تجربه ای نياز است که تجربه عينی در اين زمينه ها داشته باشند. مضافا اينکه هر صدمه ای که به شما وارد شود مستقيما بر روحيه جوانان کشور که بايد به چنين آينده ای اميدوار بمانند تاثيرات منفی خواهد داشت. در اين شرائط که هدف مسئولان رژيم از پای درآوردن مبارزان راه آزادی ميباشد، درست آنست که شما آنها را در اجرای اين نقشه ياری ننمائيد.

  بخشی از بیانیه سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور

  ٨ آذر ١٣٩١ برابر ٢٨ نوامبر ٢٠١٢

   

  در همین پیوند

  پیشاهنگان زنان ایران

  click

  الگویی برای زنان امروز و فردای ما: Ťشخصیت سالť از شیلی

  click

   

  click

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click