داد

click click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

 
 
click
click

click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

 • يادداشت هاي پيشين
 • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
 • خيزش 88

  منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

  click
  click
  click
  click
  click

  ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

  کتاب پيشنهادي

  دو نمونه از دزدی های تازه ولاییان و نگاهی به گذشته ها

  نمونه یکم: یکی از دزدان ولایی در پتروشیمی پس از خصــــــــــــــوصی سازی ها

  چرخه فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی ادامه دارد. خبرگزاری امنيتی فارس گزارش داده به تازگی يکی از نهادهای امنيتی با حکم دستگاه قضا، يکی از مديران ارشد تجارت محصولات پتروشيمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است که به نظر میرسد ابعاد پرونده وی از فساد ٣هزار ميلياردی بزرگتر است. طبق اين گزارش ، به تازگی يکی از نهادهای امنيتی با حکم دستگاه قضايی، يکی از مديران ارشد تجارت محصولات پتروشيمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است

  بنابر گزارش خبرگزاری فارس اين مدير که سالها مديريت حساس شرکت بازرگانی پتروشيمی پی سی سی را قبل و بعد از خصــــــــــوصی سازی بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشيمی در داخل و خارج از ايران معروف گرديده و با ايجاد يک شبکه گسترده در داخل و خارج از کشور و وارد کردن شرکای راهبردی در اين شبـــــــکه (به گمان بسیار شرکای بازاری-موتلفه ای زراندوز و در پیوند با اتاق بازرگانی یا Ťپارلمان بازارť، همانا Ťپارلمان واقعیť نظام ولایی) منافع کلانی از راه سوء استفاده در حوزه تجارت پتروشيمی، به خصوص صادرات اين محصول برای خود ايجاد کرده است

  خبر گزاری فارس در دنباله اعلام اين موضوع، از توانايی های اطلاعاتی خود در باره اين شخص سخن ميراند. در اين راستا، اين خبرگزاری اعلام ميدارد با وجوديکه پيش تر در باره اين فرد هشدار داده بود، اما اين هشدارها، نه تنها مورد بی توجهــــــــــی قرار گرفته، بلکه فرد ياد شده به مسئوليت حســـــــــــاس تری در کشور گمارده شده و به سمت مديريت عامل يکی از شرکت های گروه های سرمايه گذاری وابسته به "ساتا" که وابسته به سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح ميباشد، بر گزيده شد

  نمونه دوم: پشت پرده برکناری وزیر مخابرات

  پشت پرده برکناری وزیر مخابرات یک قرار داد  ۶ میلیارد دلاری برای خرید برخی دستگاه ها و تجهیزات است. طبق شنیده ها این برنامه قرار است توسط طیف مشایی در روزهای آتی عملی شود. گفته می شود این قرار داد برای این طیف ۳ میلیارد دلار سود در بر دارد. بنا به برخی شنیده ها  هیاهوی رحیمی در رابطه با نادرست بودن قرار داد فروش سهام مخابرات به سپاه هم به خاطر انحراف افکار عمومی است. ماجرای برکناری وزیر مخابرات داستانی موازی جدال پیش روی دولت و سپاه دارد چرا که دولت در پی ادعای خود مبنی بر داشتن سهام بیش تر و حدود هشتاد درصد قصد دارد شرایطی را فراهم سازد تا بتواند خود راسا خرید تجهیزات مخابراتی را انجام دهد و تیمی از سپاه را که با وزیر برکنار شده همکاری می کردند ، عملاً از دور خارج کند .تمام تلاش تیم جدید که با مشایی هماهنگ هستند این است تا این خرید ۶ میلیارد دلاری را تا قبل از پایان سال انجام دهد چرا که با توجه به تحریم ها این خرید باید با هماهنگی بانک مرکزی و دولت چین انجام شود و حدود پنجاه درصد این قرارداد بابت حق دلالی و تبادل پول نفت با دلار است. شایان ذکر است که این تجهیزات اروپایی است و باید شرکتی چینی این خرید را انجام دهد و دولت نیز ارز آن را از محل درآمدهای نفتی تامین کند. تحریم ها باعث شده است تا محلی برای فساد دولتمردان و نزدیکان به قدرت به وجود آید و در این بین دولت بیش ترین رانت را دارد. شایان ذکر است برخی گمانه زنی ها در روزهای پیش حکایت از آن داشت که این برکناری در رابطه با مسئله شنود های مخابراتی است و جنبه امنیتی دارد / سایت ملی مذهبی ها

  نگاهی به گذشته ها: چرا توده ها به خیابان ریختند و خیزش هشتاد و هشت را آفریدند

  مفسدان اقتصادي در پشت “رهبر” پنهانند

  از گفته هاي عباس پاليزدار پيش از دستگيري: چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم چون سران بزرگ مملكت در اين رابطه دخيل هستند ... اگر بخواهم فقط چند ‏پرونده كوچك مفاسد اقتصادي را بگويم آنوقت مي بينيد كه چه مصيبتي كشور را گرفته ... ‏پرونده شهرام جزايري هم كه مطرح شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادي ديگر است، ولي چون شهرام ‏جزايري اسامي يكسري مفاسد اقتصادي و افراد وابسته را اعلام كرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا كه منافع ‏بسياري از علما و سران به خطر افتاده بود.‏ در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادي كشور در كميته تحقيق و تفحص مجلس در دست بررسي است ولي ‏اگر بخواهيم پرونده واقعي مفاسد اقتصادي را بيان كنيم، اصلاً نمي توانيم باور كنيم.‏ مجلس خواست از خود قوه قضاييه تحقيق و تفحص كنند، كه مخالفت كردند و نگذاشتند و به رهبر انقلاب متوسل ‏شدند

  روشنگری های عباس پالیزدار در آستانه ی خیزش هشتاد و هشت

  افشاگری ها و سندها، مشت پاره ای از سردمداران حکومت، از آن میان آیت الله امامی کاشانی، آیت الله یزدی، عباس واعظ طبسی، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، حائری شیرازی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، حجت الاسلام معزی و دیگران را باز نموده است. بنا بر این داده ها، این افراد در کنار بسیاری دیگر از گردانندگان، در فساد مالی و رانت خواری و زمین خواری، شرکت گسترده داشته اند. برای نمونه آستان قدس رضوی مالک مستغلات بسیاری در سراسر ایران است. این بنیاد همچنین تعداد زیادی هتل، کارخانه، مزرعه و معدن را در اختیار دارد. مجله فوربس تعیین و تخمین میزان دارایی های آستان قدس را غیر ممکن می داند زیرا آستان قدس هرگز میزان دارایی ها و اموال خود را منتشر نکرده است.  فوربس به نقل از اقتصاددانان ایرانی ارزش دارایی های خالص آستان قدس را بیش از ۱۵میلیارد دلار تخمین زده و به این نکته اشاره کرده است که آستان قدس همچنین نذورات و کمک های سخاوتمندانه میلیون ها زائری را که سالانه به مشهد سفر میکنند در اختیار می گیرد

  مبارزه با “علما و سران فاسد” تنها يک بازي سياسي

  از گفته های پسین عباس پالیزدار: هر چه به اين نمايندگان گفتم چرا گزارش در مجلس قرائت نمیشود آنها به نزديکی انتخابات مجلس هشتم اشاره میکردند و میگفتند الان زمان برای اين کار مناسب نيست و بيشتر نمايندگان به دنبال کارهای انتخابات خود هستند. شما نگران نباشيد گزارش قطعا در مجلس قرائت میشود. فقط بايد تلاش کنيم نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص در انتخابات بعدی هم رأی بياورند تا کار محکمتر پيش برود. لذا من هم همه تلاشم را کردم تا اين نمايندهها در شهرشان رأی بياورند. بعد از انتخابات و در حالی که هنوز دوره مجلس هفتم تمام نشده بود، از چند تن از نمايندگان خواستم که گزارش تحقيق و تفحص براساس وعدهای که داده اند در مجلس قرائت شود. اين بار بهانهديگری آوردند و گفتند فضای کشور برای اين کار آماده نيست بارها از طرف آقای احمدینژاد و اطرافيان ايشان مطرح شده بود که بنده را به نوعی وارد سيستم اجرايی میکنند و بارها از من حمايت شده بود، با خود آقای احمدینژاد هم ديدار داشتم، بعضی از مباحثی که ايشان درباره مفاسد میگفت من منتقل کرده بودم که نقطه اوج آن جريان مناظرات انتخابات گذشته بود. جريانی سوار صداقت من شد. آمدند همان حرفهای من را تکرار کردند و در سخنرانیها همانها را گفتند ولی معلوم نشد چه کار کردند. اگر بحثها درست بود چرا هيچ اقدامی نشد. چرا کار را دنبال نکردند؟ حتی به اندازه رکسانا صابری جاسوس هم از منی که به اصطلاح مورد اعتماد بودم حمايت نشد. حکم يک جاسوس از هشت سال صفر شد و رفت آن وقت فقط از حرفهای من استفاده سياسی شد. مگر ادعای مبارزه با مفاسد را نمیکردند میگويم اصلا عباس پاليزدار را مثلا نمیشناختيد چطور همان حرفها در جاهای مختلف اما عملا پيگيری برای درستی يا نادرستی ادعاها نکردند. اگر درست بود چه کردند؟ حداقل میآمدند میگفتند اين حرفهايی که پاليزدار زده اين مقدار درست است اين مقدار نادرست است. چرا وسط کار از من تعريف میکنند و بعد انگار نه انگار

   

  در همین پیوند

  آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند

  click
  در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند

  click
  کارگران: ما انقلاب کردیم که استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی داشته باشیم

  click
  چه باید کرد: از رزم نامه ی توده ها

  click

  click

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click

   

  اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

  سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

   click

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click