داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

آیا لندن خواب Ťپینوشه ی ریشدارť تازه ای می بیند

مشايی: احترام زيادی برای روحانيون قائلم اما آنها سياستمدار نيستند، قانون اساسی را تغيير می دهم

از گذشته: انتخاب Ťجانشینť برای رفسنجانی و Ťمذاکراتť لندن

در روی کار ماندن این سامانه ی ناکارا و مصرفی، و چگونگی سازماندهی و مهره چینی انتخاباتی شان، افزون بر نیروهای پنهان درونی، دست های بیرونی نیز درکارند. برای نمونه در انتخابات سال 76، در پی "درز کردن" گفتگویی میان وزارت خارجه ایران و انگلیس (شهره به "مذاکرات لندن") و بحث هایی که از پایان سال 75 آغاز شد و چند ماهی به درازا انجامید، دفتر تحکیم وحدت کمی پس از گزینش خاتمی با صدور بیانیه ای، از مسئولان قضایی و مقننه و اجرایی کشور خواست پرونده ی "مذاکره ی خفت بار و ذلیلانه ی آقای محمد جواد اردشیر لاریجانی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسکوت" گذاشته شده بود، به جریان اندازند و به محاکمه ی علنی او اقدام کنند. بنا به گزارش رسانه ها، وی چند ماه پیش از انتخابات، با نیک براون، عضو ارشد وزارت خارجه ی انگلیس و رییس خاورمیانه ی وزارت خارجه آن کشور پیرامون "انتخاب جانشین برای هاشمی" گفتگوهایی داشته بود. کوشش برای دستیابی به چند و چون این "توافقات" هیچگاه برآیندی نیافت. واکنش "رییس عدلیه" ی رژیم ولایت فقیه گویاتر از هر چیزی است. او علیرغم سیل "اعتراض ها" برای رسیدگی به صحبت های فاش شده، اعلام کرد: "بررسی مصاحبه ی لاریجانی در لندن مربوط به دستگاه قضایی نیست !!!."،. آیا در انتخابات کنونی نیز چنین گفتگوهایی جریان داشته است

از گذشته: در آستانه ی خیزش هشتاد و هشت Ťقراردادهاť برای امضا آماده بودند

اتاق "بازرگانی آلمان" و ایران، بزرگترین صادرکننده ی کالا به کشور از اروپا، از هم اکنون برای شرکت های آلمانی و ایرانیِ مقیم این کشور، تدارک های لازم را دیده است و شرکت های غول پیکر جهانی، بر سر خوان یغمای ایران به جان هم افتاده اند. بنا به گزارش "بانک بازرگانی ایران-اروپا"، داد و ستد با ایران به رکوردهای تازه ای رسیده است. این بانک که دو شعبه در ایران دارد، میزان سود خود را علیرغم بحران جهانی، به دو برابر رسانده و حجم بازرگانی با ایران را 35 درصد افزوده است. از بدِ روزگار ما، در آستانه ی انتخابات، این بار نیز همچون گذشته، کشاکش بر سر نفت و گاز ماست. نشریه ی "دی ولت" خبر از گشایش دفتر "بایرن گاز" در ایران دارد. هم چنین پیرامون پیمان نامه های تازه ی نفتی و گازی مذاکراتی رو به انجام است. "تایمز مالی" از لندن هم "بزرگوارانه"، این گونه داد و ستدها را ناقضِ "قطعنامه های شورای امنیت" نمی داند

مسئول اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، در رابطه با گسترس مناسبات اقتصادی امریکا و ایران که میان سال 2007 تا سال 2008 سه برابر افزایش یافت، می گوید: "من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای امریکاییان در این رابطه برای امضا آماده اند. طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را تایید کند تا قرارداد رسمیت یابد ... شرکت ها می خواهند جای پای خود را در ایران سفت کنند." در پشت این قراردادها بانک هایی چون "سیتی گروپ" و "دویچه بانک" جای دارند.

در پیوند با این "بزرگواری های" مراکز مالی جهانی، سخنان فرانس مونته فرینگ قابل توجه است. دبیراول حزب سوسیال دمکرات آلمان، حزبی که اصلاح طلبانِ حکومتیِ ما می خواهند به زورِ دلار و چماق، نه خودش بلکه "کمدیِ اش" را به مردم ما تحمیل کنند، به تازگی در کنگره ی ایالتی "راین لند وستفالن"، مراکز مالی و بویژه "مدیران بانک های" کشورِ بسیار صنعتی اش را مشتی پیج و مهره های "پرچ" و "گانگستر" خواند. این سخنان در آستانه ی انتخاباتی که تقریبا همزمان با ایران جریان دارد، گفته شد. وقتی وی در مقام یک میانه رو، "نوع سرمایه داریِ" پیاده شده از سوی این "گانگسترهایِ" فرنگی را در سخنرانی هایش بی تعارف به "زباله دان تاریخ" می فرستد، دیگر جایی برای "مافیایِ" عقب افتاده ی نفتی و انگلی-وارداتیِ "وطنی"، در این بیغوله باقی نمی ماند. نیستی نیز در جهانِ سرمایه، لایه بندی ست و بی گمان، ارواحِ اربابانِ مال، اشباحِ بندگانِ پست را، در گورستانِ طبقاتیِ خویش، برنخواهند تابند. زباله دانِ "ماقبلِ" تاریخ، جایگاهی در خورِ گانگسترهایِ "ماقبلِ" سرمایه داری، در جمهوری اسلامی است.

از امروز: انتخابات نود ودو و باز هم Ťدستť های پنهان

تايمز لندن نوشت، احمدی نژاد رئيس جمهور در حال کمک و برنامه ريزی برای پيروزی نزديکترين دستيارش در انتخاباتی اتی رياست جمهوری است، مشايی نيز خود در حال برنامه ريزی برای حمله ای خارق العاده به قدرت سياسی روحانيون ايران است! احمدی نژاد و دست راستش رحيم مشايی در صورت اطمينان حاصل کردن از رياست جمهوری او در ژوئن در حال برنامه ريزی برای جدايی دين از سياست است

اين دو به دنبال از کار انداختن ساختار دينی حکومت هستند که از اغاز انقلاب ايران تاکنون وجود داشته است. مشايی که به او به عنوان مخالف نهاد دينی نگاه می شود در طول جلسات اخير گفته است: احترام زيادی برای روحانيون قائلم اما آنها سياستمدار نيستند. نقش آنها بايد تنها معنوی باشد. در چهار سال آينده ما اين فرصت را داريم که قانون اساسی را تغيير دهيم

روزنامه تايمز لندن اين اظهارات مشايی را به نقل از منبعی نوشت که می گفت اظهارات مشايی کاملا مشخص است و او

به دنبال حمايت از جدايی دين از سياست است! مشخص نيست منبع روزنامه تايمز لندن کجا بوده ، اما پيشتر نيز اظهاراتی مشابه از مشايی در رسانه های داخلی منتشر شده بود

گاردين هم طی گزارشی در خصوص انتخابات رياست جمهوری ايران و کانديداتوری احتمالی مشايی نوشت: زمان آن رسيده که در مورد موضوعات غيرقابل تصور بيانديشيم. اسفنديار رحيم مشايی دستيار جنجالی محمود احمدی نژاد شانس پيروزی در انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن را دارد

صدها ميليارد تومان پشتوانه رحيم مشایی

تنها یک نمونه: در سال 1391 تخصيص اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي در كمترين ميزان در تاريخ بودجه نويسي ايران بوده است؛ به گونه اي كه بين 20 تا 25 درصد بودجه هزينه اي دستگاههاي اجرايي تخصيص نيافت. يعني از طريق خزانه به حساب دستگاههاي اجرايي واريز نگرديد

بودجه تخصيص نيافته /12/ اما مسئله مهم اينكه در تاريخ 28 (پرداخت نشده) به دستگاههاي اجرايي به عنوان هزينه هاي آب و برق و هزينه گاز توسط خزانه به حساب شماره 100 سازمان هدفمندي يارانه ها واريز گرديد. با يک حساب سرانگشتي، بطور متوسط در هر استان بيش از 50 ميليارد تومان و در كل كشور 1500 ميليارد تومان به اين صورت به حساب سازمان هدفمندي واريز شده است.

تا اينجاي كار ظاهراً همه چيز درست است، اما وقتي متوجه شويد كه رقم بدهي دستگاههاي اجرايي بابت هزينه هاي آب و برق و هزينه گاز به ميزان حداكثر بين 10 تا 20 درصد مبلغ فوق است متوجه كلاهبرداري بودجه اي مذكور مي شويم. ولي جالبتر اينكه در فرمهاي تخصيص اعتبار ارائه شده توسط اداره پرداخت خزانه به دستگاههاي اجرايي به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي دستور داده شده كه اين مبالغ را به عنوان دريافتي ها و پرداخت دستگاه اجرايي منظور نمايند و اين در حالي است كه اسناد موجود در ذيحسابي ها بين 10 تا 20 درصد است . كلاهبرداران هنوز نحوه حسابداري اين كلاهبرداري را ابلاغ نكرده اند و ظاهراً راه حلي براي اين وجود ندارد. حدس اين است كه اين پرداخت براي تامين كسري اعتبار پرداخت يارانه به خانوارها است يا براي هزينه هاي پنهان در انتخابات و يا هر دو

از کتاب خیزش هشتاد و هشت، گویانیوز و دیگر سایت ها

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ Ťپارلمان بازارť و Ťباند پينوشه ريشدارť در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب Ťديکتاتورť تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين Ťميهن فروشان ولاييť در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد Ťنوکرť مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي Ťخلافت گرايانť درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click