داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

جنگ «پارلمان بازار» و «باند پینوشه ریشدار» در آستانه ی انتخابات

آن گاه که دزدان بر سر «بیت المال» به جان هم می افتند: بيش از 44 ميليارد دلار از داد و ستدهای بازرگانی برون مرزی در دست بازاری ها و موتلفه ای ها یا «پارلمان بازار» / بخشی از آن نیز در دست «باند پینوشه ی ریشدار»: پشت پرده برکناری وزير مخابرات يک قرار داد ۶ ميليارد دلاری برای خريد برخی دستگاه ها و تجهيزات مخابراتی از سوی طيف مشايی  بود

یکم: عاليجنابان بازار، و دلارهای نفتی-گازی

برگرفته از شبکه ایران، سایت نزدیک به «باند پینوشه ی ریشدار»: همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پيوند ناگسستنی بين اين دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هايی که از قديم برجای مانده، بازارهايی بين المللی هستند که اعضای موتلفه سيطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. اين بازارهای بين المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ايران با ساير کشورها هستند که بر اساس جديدترين آمارها بيش از 44 ميليارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی، 44 ميليارد دلار مبادلات تجاری و دست آخر پنج رئيس که همگی وابسته به يک حزب هستند.علاءميرمحمد صادقی،اسدالله عسگر اولادی،يحيی آل اسحاق، علی عبداللهيان و علينقی خاموشی در حالی بر کرسی رياست 14 اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکيه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند.نفر آخر گرچه هم اکنون عضو حزب موتلفه نيست،اما از ياران قديمی اين حزب محسوب می شود و در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب موتلفه قرار داشت.

آنچه مسلم است،همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پيوند ناگسستنی بين اين دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هايی که از قديم برجای مانده، بازارهايی بين المللی هستند که اعضای موتلفه سيطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. اين بازارهای بين المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ايران با ساير کشورها هستند که بر اساس جديدترين آمارها بيش از 44 ميليارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

معرفی روسای اتاق های مشترک بازرگانی

عنوان نخست اين فهرست از نظر تعداد کرسی های رياست را بايد متعلق علاءميرمحمد صادقی دانست.او به تنهايي رياست هشــــــــــــــــت اتاق مشترک بازرگانی را بر عهده دارد و نسبت به ديگر همتايان خود رکورد دار است.اتاق های مشترک بازرگانی ايران و کانادا،ايران و کره جنوبی،ايران و عمان،ايران و افغانستان،اکو،ايران و عربستان سعودی ، شورای ايران و قطر و شورای ايران و بحرين در مجموع هشت اتاق و شورايی را تشکيل می دهند که رياست آنها بر عهده ميرمحمد صادقی است . بر اساس آمارها حجم مبادلات در حوزه اتاق هايی که رياست آن بر عهده اين عضو حزب موتلفه است در سال 2012 ميلادی بالغ بر 8.8 ميليارد دلار برآورد شد.

از سوی ديگر اسدالله عسگر اولادی يا سلطان پسته که از نظر تعدد رياست بر اتاق های مشترک بازرگانی خارجی در جايگاه دوم قرار دارد،هم اکنون علاوه بر عضويت در شورای مرکزی حزب موتلفه ، رئيس اتاق های مشترک بازرگانی ايران و چين،ايران و استراليا و ايران و روسيه است.اگرچه سهم او از تعداد اين اتاق ها کمتر از ميرمحمد صادقی است، اما او که خود را در اين کار صاحب درجه اجتهاد می داند از حيث ارزش مبادلات گوی سبقت را از ديگرهمتايان خود ربوده ، به طوری که در سال 2012 حجم مبادلات تجاری در حوزه اين اتاق ها به رقم هنگفت 35 ميليارد دلار رسيده است

سایر کرسی ها

در همين حال درتابلو رياست سه اتاق باقيمانده از اين فهرست نام هايی همچون يحيی آل اسحاق،علی عبداللهيان و علينقی خاموشی به چشم می خورد.يحيی آل اسحاق که علاوه بر رياست اتاق مشترک بازگانی ايران و عراق،رياست اتاق تهران را نيز بر عهده دارد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی وزارت بازرگانی را هدايت می کرد به تازگی خود را يکی از نامزدهای رياست جمهوری يازدهم معرفی کرده است.ناگفته نماند حوزه اتاق مشترک بازرگانی ايران و عراق بيش از 6.3 ميليارد دلار در سال 2012 مبادلات داشت. از طرفی علی عبداللهيان،به عنوان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، رئيس بنياد رسالت و مشاور شهردار تهران نيز طعم رياست بر اتاق مشترکی را می چشد که حجم مبادلات آنحوزه در سال 2012 بالغ بر يک ميليارد و 200 ميليون دلار برآورد شد.اتاق مشترک بازرگانی ايران و سوئد نام اتاقی است که رياست آن سالها بر عهده وی است.

بسياری از کالاهای انگليسی (افزوده ی داد: و امریکایی) از مبداء ساير کشورها وارد ايران می شوند

اما در قعر اين جدول نام علی نقی خاموشی از وابستگان عالی رتبه حزب موتلفه به چشم می خورد که هم اکنون رئيس اتاق مشترک بازرگانی ايران و انگليس است. حجم مبادلات حوزه اين اتاق مشترک در سال 2012 به رقم 228 ميليون دلار رسيد. هر چند که بنا به اظهار علينقی خاموشی حجم مبادلات تجاری ايران و انگليس از آمار رسمی گمرک فراتر بوده و بسياری از کالاهای انگليسی از مبداء «ساير کشورها» وارد ايران می شوند

اين آمارها نشان می دهد که حجم کل مبادلات بازرگانی خارجی ايران در حوزه 14 اتاق بازرگانی بين المللی که تحت سيطره اعضای حزب موتلفه قرار دارد،بيش از 44 ميليارد دلار بوده است.نکته ای ديگری که نمی توان از آن به راحتی گذشت، حضور اعضای اين حزب و همفکران آنها در کرسی های هيات رييسه اتاق تهران،اتاق ايران و اتاقهای شهرستان هاست. اين افراد از قدرت های سنتی اتاقهای بازرگانی هستند و بيش از سی سال است که نقش خود را در اتاق حفظ کرده اند

 

دوم: عالیجنابان باند «پینوشه» ریشدار، و بازرگانی نان و آب دار برون مرزی

پشت پرده برکناری وزير مخابرات يک قرار داد ۶ ميليارد دلاری برای خريد برخی دستگاه ها و تجهيزات مخابراتی از سوی طيف مشايی بود. گفته می شود اين قرار داد برای اين طيف ٣ ميليارد دلار سود در بر داشت. دولت در پی ادعای خود مبنی بر داشتن سهام بيش تر و حدود هشتاد درصدی از شرکت مخابرات قصد دارد شرايطی را فراهم سازد تا بتواند خود راسا خريد تجهيزات مخابراتی را انجام دهد و تيمی را که با وزير برکنار شده همکاری می کردند ، عملاً از دور خارج کند .

تمام تلاش تيم جديد که با مشايی هماهنگ هستند اين است تا اين خريد ۶ ميليارد دلاری را تا قبل از پايان سال انجام دهد چرا که با توجه به تحريم ها اين خريد بايد با هماهنگی بانک مرکزی و دولت چين انجام شود و حدود پنجاه درصد اين قرارداد بابت حق دلالی و تبادل پول نفت با دلار است. شايان ذکر است که اين تجهيزات اروپايی است و بايد شرکتی چينی اين خريد را انجام دهد و دولت نيز ارز آن را از محل درآمدهای نفتی تامين کند

برگرفته از شبکه ایران و سایت ملی-مذهبی ها

 

در همين پيوند

ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان

http://www.b-arman.com/html/bazar_1.html

دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است

http://www.b-arman.com/html/bonyad.html

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click