داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

خام فروشی نفتی-گازی به جای سرمایه گذاری در صنایع ماشین سازی

به جای سرمایه گذاری های کــــــــــلان در صنایع ماشیــــــــــــــــن سازی و بخش های پژوهشی، «خام فروشی نفتی-گازی»، زیر نام صنایع پتروشیمی

پارلمان بازار با «ثبات ترین» نهاد نظام ولایی: کدام کشور شاگرد اول خاورميانه میشود، عربستان یا ایران

پاسخ داد: شاگرد اول خاورمیانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی، و سخنگویان برجسته ی آنان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی هستند که به کشورهای نفت خیز اقتصاد تک محصولی-نفتی تحمیل می کنند. هم کاسه های این «مستکبران جهانی» نیز در ایران عبارتند از بازرگانان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجایگاه که گلوگاه های اقتصادی و نهادهای روبنایی را همه سویه زیر کنترل گرفته اند. آنانند که سرکوب ها و کشتارها را سازمان داده اند. «پینوشه های ریشدار» را نیز این «دزدان ولایی» –دست در دست «دزدان دریایی»- به مردم شوربخت اما رزمنــــــــــــده ی ما، با زور چماق و دلار، تحمیل نموده اند 

جزئيات دوئل جديد پتروشيمی ايران و عربستان

برگرفته از اتاق بازرگانی ایران، پارلمان بزرگ-بازرگانان و با «ثبات ترین» نهاد نظام ولایی از آغاز انقلاب

رقابت ايران و عربستان پس از بازار نفت و اوپک به صنعت پتروشيمی هم سرايت کرده است و ايران در سايه کمبود شديد گاز عربستان به پشتوانه ذخاير گاز پارسجنوبی میخواهد به بزرگترين توليدکننده پتروشيمی خاورميانه تبديل شود.

به گزارش مهر، رقابت ايران و عربستان سعودی پس از بازار نفت و سازمان اوپک در سالهای اخير در صنعت پتروشيمی هم باب شده است و هر يک از دو کشور با استفاده از مزيتهای اقتصادی، سياسی و طبيعی سعی می کنند به نوعی به بزرگترين توليد کنندگان محصولات پتروشيمی و فرآورده های پليمری در منطقه خاورميانه تبديل شوند.

در شرايط فعلی هر چند عربستان سعودی از مزيت جذب سرمايهگذاران خارجی از چهار گوشه جهان برخوردار است اما ايران هم پشتوانه در اختيار داشتن 133 تريليون متر مکعب ذخاير گاز طبيعی، پايانه و اسکلههای متعدد در خليج فارس و تنگه هرمز، نزديکی به بازارهای بزرگ مصرف همچون چين، هند، ترکيه و اروپا و توسعه شهرکها و پارکهای تکميلی پتروشيمی از رقيب ديرينه خود عقب نيافتد.

در اين بين با وجود افزايش تحريمهای بينالمللی و مشکلات متعدد در نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش محصولان، هنوز درب بازارهای جهانی نه تنها بر روی پتروشيمی ايران بسته نشده است که محصولات پتروشيميايی توليدی حتی به کشورهايی همچون برزيل، ونزوئلا، مصر در کنار بازارهای سنتی صادر میشود.

بیست طرح جديد پتروشيمی آماده افتتاح

آمارهای رسمی نشان می دهد که سال گذشته با وجود تحريم های داخلی و خارجی حدود 15 ميليون تن انواع محصولات پتروشيمی و فرآوردههای پليمری به ارزش تقريبی 11 ميليارد دلار به بيش از 60 کشور جهان صادر شده است.

از سوی ديگر ايران بريا آنکه از قافله افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمی از رقيب سنتی خود عقب نيافتد سال گذشته از 10 طرح جديد توليدی و زيرساختی صنعت پتروشيمی رونمايی کرده که در مجموع حدود هفت ميليون تن به ظرفيت توليد محولات پتروشيمی کشور اضافه کرده است.

در شرايط فعلی با افتتاح و راه اندازی اين طرحها ظرفيت توليد محصولات پتروشيمی و فرآوردههای پليمری در بخش بالادستی به مرز 60 ميليون تن رسيده است ضمن آنکه در سالجاری حدود 20 طرح جديد پتروشيمی افتتاح و يا در مدار بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.

ايران يا عربستان ؛ شاگرد اول پتروشيمی خاورميانه کيست

عبدالحسين بيات در گفتگو با مهر درباره تحقق اهداف چشم انداز و برنامه ريزی به منظور جلو افتادگی از ايران و عربستان و در اختيار گرفتن جايگاه بزرگترين توليد کننده پتروشيمی خاورميانه، گفت: هم اکنون مجوزهايی به منظور ساخت 70 طرح جديد پتروشيمی صادر شده است که تعدادی از اين واحدهای در سال 91 راه اندازی شدند.

معاون وزير نفت با اعلام اينکه آمارها از فاصله 10 ميليون تنی ايران با عربستان برای تبديل به بزرگترين توليدکننده پتروشيمی خاورميانه حکايت دارد، تصريح کرد: با وجود افزايش سرمايه گذاری خارجی ها در صنعت پتروشيمی عربستان، اما ايران با مشارکت بخش خصوصی و پشتوانه من ابع مالی صندوق توسعه ملی می تواند اهداف تعريف شده را اجرايی کند.

مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی با يادآوری اينکه ايران برای توسعه پتروشيمی بر خلاف عربستان سعودی از مزيت خوراک کافی مايع و گاز طبيعی برخوردار است، تبيين کرد: عربستان با کمبود منابع گاز طبيعی مستقل روبرو است اما در ايران خوراک کافی شامل ميعانات و مايعات گازی، گاز طبيعی، نفتا و ساير فرآوردههای نفتی برای توسعه صنايع پتروشيمی وجود دارد.

اين مقام مسئول با بيان اينکه در کنار افزايش کمی ظرفيت توليد محصولات پتروشيمی توسعه خوشههای صنعتی و متنوع سازی سبد توليد محصولات هم در دستور کار قرار دارد، تاکيد کرد: از اين رو در برنامه ششم و هفتم توسعه برنامهريزی جامعی برای توسعه پتروپالايشگاهها، پارکها و زنجيرههای تکميلی پتروشيمی انجام شده است.

توسعه پتروشيمی با مزيت ارزان فروشی گاز

به گزارش مهر، يکی از مزيت های جذب سرمايه گذاران در صنعت پتروشيمی فروش ارزان خوراک است به طوریکه در شرايط فعلی ايران ارزان ترين گاز جهان را به عنوان سوخت و خوراک تحويل مجتمعهای پتروشيمی می دهد. در حال حاضر قيمت هر مترمکعب گاز طبيعی تحويلی به صنايع پتروشيمی به عنوان سوخت و يا خوراک به ازای هر مترمکعب 70  تومان است از اين رو با احتساب قيمت دلار هم اکنون قيمت فروش هر مترمکعب گاز به پتروشيمی ها معادل 2 سنت بوده اين در حالی است که بسياری از کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس و منطقه خاورميانه با وجود در اختيار داشتن ذخاير غنی و نفت و گاز، قيمت اين حامل انرژی را به مراتب گرانتر از ايران ارائه میکنند.

هم اکنون قيمت هر مترمکعب گاز طبيعی برای تحويل به صنايع پتروشيمی بحرين 7 سنت، کصر 5.3 سنت، کويت 4.2 سنت، امارات متحده عربی 5.12 سنت، قطر 6 سنت، عربستان سعودی سه سنت است.

پارس جنوبی پشتوانه جلوافتادگی از عربستان

گزارش موسسات معتبر بينالمللی نشان میدهد که عربستان سعودی در شرايط فعلی با بحران کمبود شديد گاز طبيعی روبرو بوده و حتی راه اندازی طرح توسعه ميدان گازی "کاران" تا 2 سال آينده هم نمی تواند پاسخگوی نيازهای گازی بزرگترين توليدکننده نفت اوپک باشد.

از سوی ديگر فعاليتهای اکتشافی در منطقه "ربخ الخالي" عربستان با وجود مشارکت شرکتهای توتال فرانسه و شل انگلستان توفيقی برای دولت رياض به همراه نداشته است.

با اين وجود ايران هم اکنون توسعه پارس جنوبی به عنوان بزرگترين ميدان گازی جهان را در اختيار دارد و پيش بينی می شود در صورت رفع برخی از مشکلات اجرايی و مالی امکان افزايش روزانه 400 ميليون مترمکعبی توليد گاز در اين ميدان مشترک تا سه سال آينده فراهم شود. محمدحسن پيوندی در گفتگو با مهر از پارس جنوبی به عنوان يک پشتوانه برای توسعه صنعت پتروشيمی ياد کرد و گفت: ثمره سرمايه گذاریهای چند ميليارد دلاری در پارس جنوبی به توسعه کمی و کيفی صنعت پتروشيمی است.

اين عضو انجمن صنفی کارفرمايی پتروشيمی با اعلام اينکه گاز و ميعانات گازی توليدی فازهای جديد پارس جنوبی در صورت صادرات خام آن به خارج کشور هيچ نتيجهای برای اقتصاد ملی ندارد، تصريح کرد: اما اگر اين خوراک مايع و گاز با يک قيمت منطقی به پتروشيمیها تحويل شود علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغال و افزايش درآمد ناخالص ملی را به همراه دارد. اين کارشناس اقتصاد انرژی خواستار تعيين يک قيمت منطقی برای فروش خوراک گاز و مايع به پتروشيمیها شد و خاطرنشان کرد: قطعا در صورت اصلاح منطقی قيمت خوراک امکان تحقق اهداف صنعت پتروشيمی وجود دارد

برگرفته از اتاق بازرگانی ایران

 

در همین پیوند

راهکارهايي براي دستيابي به اقتصاد غيرنفتي

http://www.b-arman.com/html/naft.html

به سوي بازارهاي همگراي منطقه اي و صلح پايدار در باختر آسيا

http://www.b-arman.com/html/bakhtare_asia.html

دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است

http://www.b-arman.com/html/bonyad.html

ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان

http://www.b-arman.com/html/bazar_1.html

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click