داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

 بگذارید که این سگان یکدیگر را پاره کنند

اسقف وینچستر: "بگذاراید که این سگان یکدیگر را پاره کنند و نسل یکدیگر را" براندازند

تنها یک نمونه ی تازه: فروش نزدیک به ده میلیارد دلار جنگ افزار پیشرفته برای دامن زدن هر چه بیشتر به تنش ها در باختر آسیا از یک سو، و Ťکمکť به اقتصاد بیمار و وابسته به صنایع نظامی امریکا از جیب رنجبران کشورهای نفت خیز از سوی دیگر

نگاهی به دیروز: باختر آسیا در کشاکشی بی پایان

خلافت های سنی و شیعه ی رقیب در باختر آسیا به تنش های منطقه ای (هم چون جنگ کنونی بنیادگرایان ایران و ترکیه و عربستان در سوریه) بیش از پیش دامن زدند. این رویکردها، همگرایی های منطقه ای را به خطر انداختند، داد و ستدهای بازرگانی و علمی و فرهنگی را با دشواری هایی روبرو کردند، و زمینه ی گسترش نفوذ بازرگانان اروپایی در باختر آسیا را فراهم نمودند.

یکی از انگیزه های رکود "جاده ی ابریشم" که ریشه در برش اشکانی و حتی پیش از آن داشت و در دوره ی چنگیز به شکوفایی فراوانی رسید، افزون بر کشف دماغه ی امید (تنها بیست و هشت سال پس از پیروزی ترکان عثمانی بر قسطنطنیه، راه تازه ی بازرگانی اروپا از جنوب افریقا به آسیا، از سوی بارتلمی دیاز گشوده شد) و رشد داد و ستد دریایی، با کشاکش های بی پایان و خونین میان ایرانی ها و عثمانی ها و ازبک ها، در پیوند بود. اگرچه این درگیری ها بیشتر ریشه ی اقتصادی داشتند، ولی بخشی از آن باز می گشت به دسته بندی ها و تندروی های آیینی.

گسترش مذهب شیعه در ایران، تا حدودی همگرایی فرهنگی-آیینی باختر آسیا را دچار آشفتگی نمود. پیش از صفویان و عثمانیان، شاهنشاهی های باختر آسیا، که نمایی بودند از بازارهای همگرای منطقه ای، یا چون هخامنشیان و اشکانیان و مغولان، مدارای آیینی را پیشه می کردند، و یا می کوشیدند چون ساسانیان (گذشته از سده ی نخست پادشاهی) و عباسیان، یک آیین رسمی را در پهنه ی زمامداری بگسترند و جاسازند. کشاکش میان کوچ نشینان ساکن آناتولی و ایران و آسیای میانه اما، راه زمینـــــــــــــــی بازرگانی اروپا و ایران را از یک سو، و راه بازرگانی خاور دور و باختر آسیا را دیگرسو، با راهبندهایی روبرو ساخت. تنها راه بازرگانی زمینـــــــــــــــی که به آن آسیب بزرگی وارد نشد، راه زمینی ایران و هندوستان بود، که با نفوذ هر چه بیشتر انگستان در هند، دیر یا زود آسب پذیر می نمود. برآیند این دگرگونی ها و کشاکش ها در باختر آسیا، روی آوری صفویان بود به اروپاییان برای رویایی با همسایگان توانمندی چون دولت عثمانی.

این فرایند نه تنها از دوران شاه اسماعیل، بلکه از دوره ی اسماعیلیان آشکار شده بود. چشم انداز تیره ی این کشمکش های بی پایان، که به منافع بازرگانان اروپایی خدمت می کرد، اسقف وینچستر همان گاه به خوبی به فرتور کشید. وی پس از شنیدن خبر ورود سفیر اسماعیلیان به انگلستان برای تقاضای کمک در برابر مغولان، گفته بود: "بگذاراید که این سگان یکدیگر را پاره کنند و نسل یکدیگر را" براندازند.

نگاهی به امروز: زمینه سازی برای جنگ های نوین در خاورمیانه

دلارهای نفتی برای پیشرفتهترین جنگافزارها، اما زیر Ťنظارتť بیگانگان: به نوشتهی نیویورک تایمز وزیر دفاع آمریکا هفتهی آینده در دیدار از اسرائیل، عربستان و امارات یک معامله کلان تسلیحاتی با این کشورها را نهایی میکند. کمک به "مهار ایران" از اهداف این معامله عنوان میشود. .دیدار از کشورهای اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از برنامههای سفر چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه در هفتهی پایانی ماه آوریل خواهد بود. بنا به گزارشها بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه و رایزنی در مورد فعالیتهای مناقشه برانگیز هستهای جمهوری اسلامی از دیگر برنامههای چاک هیگل در دیدار با متحدان منطقهای آمریکا است. زمینهی انجام این معامله تسلیحاتی که ارزش کل آن بالغ بر ده میلیارد دلار خواهد بود، از یک سال پیش فراهم شده است

یکی از این تجهیزات، سامانهی موشکی قدرتمندی برای حمله به تاسیسات دفاع ضدهوایی دشمن است. این موشکها که به وسیله جنگندهها پرتاب میشوند، میتوانند امواج رادار نیروهای دشمن را ردگیری کنند. اسرائیل همچنین، به عنوان نخستین ارتش خارجی، چند فروند "وی ۲۲ اوسپری" دریافت میکند که یک پرندهی غولپیکر ترابری با قابلیتهای ویژه است. این پرنده دو پرهی قابل چرخش دارد که امکان میدهد مانند هلیکویتر از زمین بلند شود و مانند هواپیما و با سرعت بالا پرواز کند. یکی دیگر از تجهیزاتی که به نوشتهی نیویورک تایمز به اسرائیل فروخته میشود هواپیماهای سوخترسانی "بوئینگ کی سی ۱۳۵" است و به جنگندههای این کشور امکان میدهد با سوختگیری در فضا در ماموریت مسافتهای دور از موقعیت بهتری برخوردار باشند

بر اساس این گزارش در این معاملهی کلان ۲۶ جنگندهی اف۱۶ F-16 نیز در اختیار امارات متحده عربی قرار خواهد گرفت که ارزش مجموع آنها ۵ میلیارد دلار برآورد میشود. جنگندههای اف ۱۶ به موشکهای کمتر شناختهی شدهی بسیار دقیقی مجهزند که میتوانند بدون به خطر افتادن جان خلبان هدفهایی را در فاصلهی بسیار دور نابود کنند. ین موشکها قابل استفاده در ۸۴ جنگندهی اف ۱۵ که عربستان در سال ۲۰۱۰ به آمریکا سفارش داده نیز هستند. ارزش این معامله در آن زمان ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گزارش شد. اکنون قرار است عربستان تعداد نامشخصی از موشکهای پیشرفتهی جدید را برای نصب بر روی این جنگندهها دریافت کند

تارنمای "اشپیگل آنلاین" از قول نیویورک تایمز گزارش داده که نفوذ آمریکا بر نیروهای مسلح متحدان منطقهای به صادرات تجهیزات محدود نخواهد شد. بر این اساس به اسرائیل اطمینان داده میشود که جنگافزارهای آمریکایی در عربستان و امارات تحت نظارت نیروهای ایالات متحده قرار خواهند داشت و به کارگیری موشکهای یاد شده تنها پس از مشورت با واشنگتن ممکن خواهد بود

برگرفته از کتاب سه سده ی سرنوشت ساز و دویچه وله

 

در همین پیوند

بخش یکم: سه سده ی سرنوشت ساز

http://www.b-arman.com/html/se_sade_1.html

بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست

http://www.b-arman.com/html/se_sade_2.html

بخش سوم: کیفر دادخواهی چیزی نبود و نیست جر تنبیه

http://www.b-arman.com/html/se_sade_3.html

بخش چهارم: تندروی های آیینی و اشرافیت روحانی

http://www.b-arman.com/html/se_sade_4.html

بخش پنجم: نادانی ها و خشک مغری های متعصب ها

http://www.b-arman.com/html/se_sade_5.html

بخش ششم: خلافت هاي “با تاخيري” که بازسازي مي شوند

http://www.b-arman.com/html/se_sade_6.html

بخش هفتم: برآمدن و برافتادن زمامداری نهادهای پرستشگاهی در تاریخ ایران

http://www.b-arman.com/html/se_sade_7.htm

بخش هشتم: چیرگی درازگاه تمایلات ازتجاعی بر جامعه ی ایران

http://www.b-arman.com/html/se_sade_8.html

بخش نهم: مرگ شهرها و شارستان ها، و زایش Ťربضť ها و شورستان ها

http://www.b-arman.com/html/se_sade_9.html

بخش دهم: ویژگی های ششگانه ی زمامداری کانون گرای ایرانی

http://www.b-arman.com/html/se_sade_10.html

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ Ťپارلمان بازارť و Ťباند پينوشه ريشدارť در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب Ťديکتاتورť تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين Ťميهن فروشان ولاييť در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد Ťنوکرť مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي Ťخلافت گرايانť درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click