داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

تنش های نوین در منطقه، چه آماج هایی را پی می گیرند

مانورهای تازه ی زراندوزان جهانی-منطقه ای (به گمان فراوان) نه نظام ولایی بلکه خیزش مردمی و احتمالی نوین در ایران را نشانه گرفته اند، تا در صورت پیروزی نیروهای ملی-دمکرات، وضعی چون جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا جنگ داخلی سوریه را به کشورمان تحمیل کنند

آماج نخست: کنترل بازرگانی زمینی باختر آسیا به سوی مدیترانه، همانا «گذرگاه تاریخی» خلیج فارس-عراق-سوریه

آماج دوم: «اشغال خونین» برجسته ترین کانون های نفتی-گازی و گذرگاه های استراتژیک، و تحمیل پیمان نامه های نابرابر به مردم بخت برگشته اما رزمنده ی منطقه

آماج سوم: جلوگیری از شکل گیری دولت های مرکزی توانمند و دارای «انباشت سرمایه ی بالا»، با برپایی «تیول داری استعماری» زیر اسم-رمز  «فدرالیسم و خودمختاری» و دامن زدن به تنش های آیینی-تیره ای

آماج چهارم: به کنار راندن نیروهای ملی-دمکرات منطقه با سرکوفتن و کشتن هدفمند «دادجویان و آزادی خواهان» توسط مزوردان تا دندان مسلح محلی-امریکایی-اروپایی

آماج پنجم: جاسازی «دولت» های دست نشانده و فاسد و ناتوان، اما فرمانبر و وابسته به «کمک» های برون مرزی

آماج ششم: رشد بورژوازی انگلی-وارداتی و لایه های خرده بورژوایی «واسطه گر و نامولد» به عنوان «پایگاه مردمی» استعمارگران، همگاه با پشتیبانی آشکار و ناآشکار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی

آماج هفتم: ادامه ی سیاست های نولیبرالی و خانماسوز چند دهه ی گذشته -بسته به هنگامه- با حمایت نهان و نانهان از نیروهای تندرو یا محافظه کار یا اصلاح طلب، یا آمیزه ای از آنان    

مانورهای تازه ی زراندوزان جهانی-منطقه ای (به گمان فراوان) نه «نظام ولایی» بلکه «خیزش مردمی و احتمالی نوین» در ایران را نشانه گرفته اند، تا در صورت «پیروزی نیروهای ملی-دمکرات"، وضعی چون جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا جنگ داخلی سوریه را به کشورمان تحمیل کنند

آمريکا و متحدانش برای مانوری دريايی در خليج فارس آماده میشوند که مين روبی و همراهی کشتیهای تجاری بخشی از آن است. در ماه های نخست سال ٢٠١٢ برخی از مقامهای ايران سخن از بستن تنگه هرمز به ميان آورده بودند

خبرگزاری رويترز روز دوشنبه ( ۶ مه/ ١۶ ارديبهشت) از تمرين دريايی دو هفته ای ايالات متحده آمريکا و متحدانش در آبهای خليج فارس خبر داد. بر اين اساس در مجموع ۴١ کشور در "رزمايش بين المللی مين روبی" شرکت میکنند. مين روبی و محافظت از بنادر و زيرساختهای انتقال انرژی در خليج فارس از سرفصل های اين تمرين ناميده شده اند. در بخشی از اين رزمايش که روی آب انجام میشود، ٣۵ شناور، ١٨ زيردريايی بدون سرنشين و دهها غواص خنثی کننده مواد منفجره زيرآبی شرکت خواهند داشت. پهپادها و مين روبهای بدون سرنشين تنها نوآوریهای رزمايش سال جاری نيستند. مديريت بحران در هنگام آسيب ديدن لوله های انتقال نفت و محافظت از پايانه های ساحلی ای که صادرات نفت و گاز به آنها بستگی دارد، بخشی از تمرين سال جاری هستند

در رزمايش سال گذشته از بحرين و فرانسه، تا چندين کشور از منطقه خاورميانه و کشورهای بسيار دور به منطقه همچون استونی و نيوزيلند شرکت داشتند. فهرست کشورهای شرکت کننده در رزمايش سال جاری «منتشر نشده!!!» است. بخش عمده ای از نفت و گاز صادراتی کشورهای حوزه خليج فارس از تنگه هرمز عبور میکند. کشتیهای تجاری حامل کالا به مقصد يا از مبدا اين کشورها نيز از همين آبراهه تردد میکنند. اين منطقه به اين دليل از اهميت استراتژيک برخوردار است. اوايل سال ٢٠١٢ ميلادی که کشمکش های لفظی بين ايران و غرب بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و حمله احتمالی به تأسيسات غنی سازی ايران بالا گرفته بود، برخی از مقام های ايرانی از بستن تنگه هرمز سخن به ميان آوردند

 

در همین پیوند

اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند

click

جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند

click

دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند

click

پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا

click

از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز

click

چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند

click

اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم

click

تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد

click

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
کنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويش باور بياوري
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click