داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

کشتن را گونه های فراوانیست

می توان یکی را دشنه در شکم نشاند

یکی را نان ربود

یکی را از بیماری نرهاند

یکی را در خانه ی پلشتی جایاند

یکی را با کار، جان به لب رساند

یکی را به خودکشی کشاند

...یکی را به جنگ راند و

 ناچیــــــــــــــزند گونه هایی که

ممنوعنــــــــــــــد در دولت ما

از برتولت برشت

کابوسی «ولایی» که می توان بدان پایان داد

همه حساب و کتاب هاي زندگي اش به هم مي ريزد، وقتي صاحبخانه از پشت تلفن مي گويد يا بايد 400هزار تومان روي اجاره اش بگذارد يا اين که خانه را تخليه کند.حال کسي را دارد که يک سطل آب يخ روي سرش ريخته اند،مبهوت است و نمي داند بايد چه تصميمي بگيرد.با اين اوصاف بايد ماهانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان کرايه خانه بدهد و اين جداي از اقساط ماهانه اي است که بايد پرداخت کند. زن و شوهر کفش آهني به پا مي کنند و راهي بنگاه هاي مسکن مي شوند. رفت و آمدي دو هفته اي که در آخر نتيجه اش مي شود ماندن در همان خانه و افزودن 400هزار تومان به اجاره آقاي موجر.

گراني اجاره بهاي ساختمان در تهران پابه پاي گراني مسکن پيش مي رود و هرسال اين مستاجر ها هستند که با پيشنهادهاي سرسام آور صاحبخانه ها مواجه مي شوند. آن ها مجبورند مبالغي هنگفت را به عنوان اجاره بها به صاحبخانه ها بپردازند.دراين بين اما بايد مستاجر باشي و موعد تخليه خانه اجاره اي ات رسيده باشد تا حال و روز اجاره نشين ها را درک کني.

زوج جواني براي پيدا کردن يک آپارتمان 80متري براي رهن و اجاره به بنگاه مسکني در خيابان پاتريس لومومبا حوالي خيابان ستارخان آمده اند.مشاور املاک با حالتي قيمت ها را اعلام مي کند که گويي هر فردي توان پرداخت چنين مبالغي را نداشته باشد جرمي مرتکب شده است!همراه زن و مرد از بنگاه خارج مي شوم و از وضعيت اجاره ها مي پرسم. قيمت هاي رهن کامل براي يک آپارتمان 80متري بين 80تا 85ميليون تومان است گويا اجاره ها برخلاف تاکيد سازمان تعزيرات، جهش چشمگيري داشته است.مرد جوان مي گويد:يک ماه ديگر موعد تخليه خانه اي است که درآن سکونت داريم.يک آپارتمان 80متري را خرداد سال قبل 60ميليون تومان رهن کرديم ولي امسال صاحبخانه 25ميليون روي رهن خانه اش گذاشته است.زن صحبت هاي همسرش را ادامه مي دهد و مي گويد: اگر بخواهيم با همان مبلغي که سال قبل خانه اجاره کرديم امسال هم مستاجري کنيم، بايد از خانه 80متري به يک آپارتمان 60متري برويم چون رهن و اجاره يک آپارتمان 60متري در اين منطقه ۳۰ ميليون تومان رهن و ماهانه 650هزار تومان اجاره است. حتي چند محله پايين تر هم رفتيم و يک آپارتمان 60متري با 25ميليون تومان رهن و ماهانه 600هزار تومان اجاره پيدا کرديم.ماهانه 600هزار تومان اجاره دادن کار ساده اي نيست درحالي که نزديک به 700هزار تومان اقساط داريم و کلي هم خرج خورد و خوراک و پوشاک و رفت و آمدمان مي شود.با اين شرايط يکي از ما دونفر بايد حقوقش را براي اجاره خانه کنار بگذارد.

با اين پول پيش بايد مسکن مهر اجاره کني

براي بررسي وضعيت اجاره مسکن در غرب تهران سري هم به بولوار فردوس مي زنم.خانم جواني همراه دختر خردسالش در يکي از بنگاه هاي مسکن بولوار فردوس در جست وجوي خانه اي براي رهن و اجاره است.آپارتماني ترجيحا دو خوابه.مشاور مسکن اول از بودجه اي که براي اين کار کنار گذاشته اند مي پرسد.وقتي زن مي گويد15ميليون پول پيش دارم و مي توانم ماهانه 400هزار تومان هم اجاره دهم با چهره اي حق به جانب مي گويد:نداريم.الان با اين پول بايد بروي مسکن مهر اجاره کني!

زن که اعتماد به نفسش را از دست داده مي پرسد خب قيمت ها چقدر است؟ شما بگو شايد بتوانيم پرداخت کنيم.مشاور املاک با ناراحتي پرونده آپارتمان هاي اجاره اي اش را ورق مي زند و مي گويد: بولوار فردوس،75متري 15ميليون رهن ماهي يک ميليون و 50هزار تومان اجاره. بولوار فردوس غرب 80متري، 20ميليون رهن ماهي 800هزار تومان اجاره.گويا قيمت ها با جيب مستاجر همخواني ندارد چون تشکر مي کند و از بنگاه مسکن بيرون مي رود.

صد ميليون تومان رهن يک آپارتمان در شمال شهر

قيمت ها اما در مناطق شمالي شهر سر سام آور است و هرکسي توان کرايه خانه و آپارتمان دراين مناطق را ندارد.براي سر درآوردن از قيمت ها دراين مناطق نبايد از بودجه ات حرفي بزني بايد بگويي هرچه باشد توان پرداختش را دارم.دراين شرايط مشاوران مسکن حاضرند پرونده هايشان را برايت جست وجو کنند.بنگاه مسکن درخيابان دولت است اما مشاوران مسکن تمام پرونده هاي مناطق يک و 3شهرداري را دارند.يکي از پرونده ها مربوط به آپارتماني درخيابان اندرزگو است آپارتماني 60متري و به قول آقاي مشاور با تمام امکانات که صاحبخانه با 20ميليون تومان رهن و ماهانه يک ميليون و 750هزار تومان اجاره به بنگاه سپرده است.درحالي که براي من به دنبال آپارتماني شيک و تمام امکانات مي گردد آقاي ميانسالي براي اجاره خانه اش به بنگاه مراجعه مي کند و مي گويد:دريکي از خيابان هاي فرعي دولت يک آپارتمان 75متري دارد.مشاور املاک قيمتي براي خانه اش نمي گذارد و بدون هيچ پيش زمينه اي مي گويد:چقدر براي رهن و اجاره درنظر گرفته ايد؟مرد يک کلام مي گويد:100ميليون رهن کامل.تبديل هم مي کنم و به ازاي هر يک ميليون 30هزار تومان اجاره مي گيرم. در پرونده تان ثبت کنيد امکانات کامل، فوق العاده شيک.

مشاور املاک بلافاصله پس از رفتن مرد مي گويد:خانه اين آقا را ببينيد اگر خوش تان آمد برايتان تخفيف مي گيرم.شايد بتوانم رهنش را تا 90ميليون هم پايين بياورم. البته يک آپارتمان هم در منطقه ولنجک هست که صاحبخانه 90ميليون رهن برايش در نظر گرفته.متراژش هم 85متر است.در مسير سري هم به خيابان آفريقا مي زنم تا از قيمت هاي اين منطقه هم مطلع شوم.مشاور املاک به سرعت پرونده هايش را برايم فهرست مي کند.80متر دو خوابه 30 ميليون رهن ماهانه دوميليون تومان اجاره.50متر يک خوابه 20ميليون رهن يک ميليون و 450هزار تومان اجاره.

براي تکميل شدن اطلاعاتم تصميم مي گيرم سري هم به مناطق مرکزي و جنوبي تر شهر بزنم.پايين تر از ميدان منيريه و در محله اميريه وارد يکي از بنگاه هاي مسکن مي شوم.اين جا برخلاف مشاوران مسکن شمال شهر،مشخصات آپارتمان هاي فروشي و اجاره اي را پشت شيشه زده اند.آپارتمان 45متري در محله اميريه 14ميليون رهن 250هزار تومان اجاره.55متر يک خوابه 18ميليون رهن ماهانه 300هزار تومان اجاره.درهمين حين پسر جواني وارد بنگاه مي شود و مي گويدبا 20ميليون چيزي براي رهن داريد.براي عروس و داماد.مشاور سرش را بالا مي آورد و مي گويد 5ميليون بگذار روي پولت تا يک 35متري نقلي برايت اجاره کنم.پسر تشکر مي کند و راهش را مي کشد و مي رود.سري هم به بنگاه هاي مسکن حوالي ميدان بهارستان مي زنم.قيمت ها در اين مناطق هم تفاوت چنداني با مناطق ديگر شهر ندارد براي رهن و اجاره يک آپارتمان 56متري آن هم بدون پارکينگ و انباري،صاحبخانه 5ميليون تومان رهن و ماهانه 500هزار تومان اجاره درنظر گرفته است.

بايد از تهران بروم

يکي از متقاضيان که به گفته خودش به تمام بنگاه هاي مسکن منطقه سر زده مي گويد:خيلي از صاحبخانه ها حاضر به اجاره خانه هاي شان نيستند و منتظرند تا با توجه به اين که فصل نقل و انتقال از يک ماه ديگر شروع مي شود و قيمت اجاره بها بالاتر مي رود خانه هايشان را به قيمت بالاتري اجاره دهند.تمام اين منطقه را گشته ام و تنها دو مورد آپارتمان 80متري براي اجاره پيدا کرده ام.يکي ده ميليون رهن ماهي يک ميليون تومان اجاره و ديگري 15ميليون رهن و ماهانه 900هزار تومان اجاره.با اين شرايط فکر کنم بايد از تهران برويم. چون به هيچ وجه نمي توان از پس اجاره هاي سرسام آور در تهران برآمد.

هنوز چهره تازه دامادي که مي خواست با بیست ميليون تومان خانه اي رهن کند و زندگي اش را شروع کند مقابل چشمانم است.مرد جواني که معلوم بود نتوانسته است با تمام پس اندازش خانه اي براي اجاره پيدا کند.به راستي در اين آشفته بازار مسکن در تهران و ديگر کلان شهرها که هر فردي براي خانه اش خود اجاره تعيين مي کند تکليف مستاجرها و جواناني که مي خواهند تشکيل خانواده دهند چيست؟اي کاش مسئولان خودرا جاي مردمي مي گذاشتند که پايان هر ماه کابوس اجاره خانه و پايان هرسال کابوس پيدا کردن خانه اي جديد کانون خانواده شان را پرتلاطم مي کند

برگرفته از سایت اتحادیه آزاد کارگران

در همین پیوند


کارگران: ما اين ننــــــــــــــــــگ را تجمل نخواهيم کرد

click

آنانی که مال "حلال" گرد آورده اند، با کارگران چه می کنند

click

چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند

click

چه کساني در مسلسل هاي پينوشه هاي ريش دار خشاب مي نهند

click

تندتر می دوی از من اگر آگاه شوی

click

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
کنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويش باور بياوري
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click