داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

بدون فروپاشی «نظام انگلی-وارداتی»، در بر پاشنه ی پیشین خواهد چرخید

بدون فروپاشی «نظام انگلی-وارداتی»، رشد ده درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری های کلان در صنایع ماشین سازی و بخش های پژوهشی، در بر پاشنه ی پیشین خواهد چرخید

برای اينکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسيم، بايد سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزديک به ده درصد داشته باشيم حال آنکه ارزيابی ها از نرخ رشد يک درصد يا منهای يک درصد ايران حکايت می کند. حتی با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بيکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزايش نمی يابد. به عبارت ديگر با نرخ رشد کنونی، بيکاری شديدا رو به افزايش خواهد بود.  در مجموع بر اساس آخرين ارزيابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ٩٠ تا ٩١ توليد ۴٠ درصد و اشتغال ٣۶ درصد کاهش داشته است

به يک آمار ساده توجه کنيم. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، حقوق ماهيانه يک کارگر بر مبنای اعلام وزارت کار، در سال ٩١ حدود ٣٨٩ هزار تومان بود که جامعه ده ميليون نفری کارگران را شامل می شود و اگر اعضای خانواده آنها را هم لحاظ کنيم، نتيجه می گيريم که حدود ٣٠ ميليون نفر از جمعيت کشور با همين حقوق زندگی خود را سپری می کنند (يعنی ماهانه حدود ١٣٠ دلار برای هر خانواده سه نفره). به عبارت ديگر، کارگران برای هر ساعت کاری که انجام می دهند تنها مبلغی حدود ١۶٢۴ تومان دريافت می کنند. اين سطح از درآمد را بايد در کنار فشارهای هزينه ای اقتصاد ايران گذاشت که حداقل در يک مورد بسيار اساسی، به گفته وزير سابق بهداشت و درمان ٧٠ درصد از هزينه های مربوط به درمان و سلامت را مردم از جيب خود پرداخت می کنند (که در برخی خدمات ، به ويژه هزينه داروهای خاص يا دندانپزشکی، اين رقم به بالای ٩٠ درصد می رسد). اين هزينه ها در موارد مربوط به بيماری های خاص آن چنان بالاست که باعث می شود يک خانواده طبقه متوسط به زير خط فقر سقوط کند و در واقع به اين معناست که بسياری از افراد مجبور می شوند زندگی خود را بفروشند تا بتوانند مشکلات سلامت خويش را برطرف کنند.

به گفته صاحب نظران، ميزان اختصاص بودجه به بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه يافته، بيش از ١٢٫۵ درصد، در کشورهای متوسط از نظر اقتصادی بين ٧٫۵ تا ١٢٫۵ درصد و در کشورهای توسعه نيافته کمتر از ٧٫۵ درصد است که اين رقم در کشور ما تنها به چيزی حدود ۵٫۴ درصد می رسد و از اين لحاظ در ميان کشورهای منطقه بدترين وضع را داريم. اين کارشناسان پيش بينی می کنند با مختصات کنونی، اقتصاد ايران، در آينده نزديک با خطر ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی و دولتی مواجه خواهيم شد.

تراژدی آنگاه به اوج می رسد که حتی از اختصاص تنها ٢٫۵ ميليارد دلار يعنی کل نياز ارزی کشور برای تامين دارو دريغ شده، به جای آن کالاهای لوکس وارد می شود به نحوی که تا پايان پاييز امسال از مجموع ٢٧ ميليارد دلار ارز توزيع شده از آغاز سال ٩١ ، تنها حدود ۶٠٠ هزار دلار برای تهيه دارو اختصاص داده شده است. در حالی که مردم تنگدست ميهن مان مجبورند دردهای جسمانی خود را به جهت فقر و تنگدستی با کتمان و سرپوش گذاشتن و انکار آن درمان کنند، شرکت خودروسازی پورشه اعلام می کند، ۵٠ درصد توليدات خود را به بازار ايران فرستاده است (مصاحبه عضو شورای عالی نظام پزشکی با روزنامه اطلاعات) تا بخش رانتير و حکومتی سرمايه داری ايران، در انباشتی از استثمار اقتصادی و مذهبی، ماشين سرکوب خود را بر پيکر نحيف مردم بی پناه، با سرعت بيشتری براند و بر آن فخر بفروشد

در حال حاضر نرخ تورم در ايران بر اساس برآوردهای صندوق بين المللی پول برای سال جاری ميلادی، با عددی معادل ٢١٫٨ درصد (يا مطابق برخی آمارها معادل ٢۵ درصد) در رتبه ششم جهان قرار دارد اين عدد مطابق آخرين آمار بانک مرکزی اکنون به ٣١٫۵ درصد رسيده است

برای اينکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسيم، بايد سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزديک به ١٠ درصد داشته باشيم حال آنکه ارزيابی ها از نرخ رشد يک درصد يا منهای يک درصد ايران حکايت می کند. بر اساس همين ارزيابی ها، حتی با رشد اقتصادی ٨ درصد، نرخ بيکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزايش نمی يابد. به عبارت ديگر با نرخ رشد کنونی، بيکاری شديدا رو به افزايش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرين ارزيابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ٩٠ تا ٩١ توليد ۴٠ درصد و اشتغال ٣۶ درصد کاهش داشته است

از اينگونه آمارها برای نشان دادن زوال اقتصادی ايران کم نيست. برای نمونه کل درآمد نفتی ايران را از ابتدا تاکنون ، ١١١۴ميليارد دلار برآورد کرده اند که ١۴٠ ميليارد آن تا پيش از انقلاب ، ١٠٠ ميليارد آن در دوره خاتمی و ۵۴٠ ميليارد دلار آن مربوط به دوره احمدی نژاد است. بنابراين قريب نيمی از کل درآمد نفتی تاريخ ايران در دوره احمدی نژاد تحصيل شده است، اما ضمن آنکه اصولا معلوم نيست اين درآمد هنگفت به طور مشخص به چه نحو هزينه شده، دستاوردی جز زوال اقتصادی در پی نداشته است که به بخش کوچکی از آن در بالا اشاره شد

همچنين مطابق آخرين گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدينگی که در پايان شهريور ماه امسال ۴٠٢ هزار ميليارد تومان بود، در مهر ماه از مرز ۴١۵ هزار ميليارد نيز گذشت و اکنون در زمان انتشار اين نوشته به ۴٢۴ هزار ميليارد رسيده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدينگی در شهريور ماه سال ٨۴ ، يعنی اتمام کار دولت خاتمی بيش از ٧٨ هزار ميليارد تومان يا بنابر برخی آمارهای ديگر حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان بود که اکنون طی ٧ سال دولت کودتايی احمدی نژاد به بيش از ۵ برابر افزايش يافته است. بنابراين جدا از وخامت وضع معيشتی مردم، آنچه ساختار کودتا بيش از پيش با آن رو در رو و درگير می شود، هم پوشانی بحران سياسی با بحران اقتصادی و تعميق بحران مشروعيت آن است

بخشی از تحليلی دفتر انديشه و نشر جنبش سبز از زندان

در همين پيوند


جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات


click

ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان

http://www.b-arman.com/html/bazar_1.html

دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است

http://www.b-arman.com/html/bonyad.html

 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
کنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويش باور بياوري
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click