داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

clickهر که با بازاری ها دربیافتد، ورمی افتد

من و آقای خاموشی رفتيم انگليس، با يک لرد ملاقات کرديم، سفارت انگلستان باز شد ... در دوران جنگ هزار ميليارد دلار از خانه های مردم به ميادين جنگ رفت ... بازاریان چشم به راه دوران «سازندگی» هستند، با رفسنجانی یا بی رفسنجانی ... دکتر مصدق وقتی دچار بحران شد يک بازرگان معروف از شيراز آورد ... ما ده ميليارد دلار صادرات داشته ايم با دلار هزار تومان، حالا چهل ميليارد صادرات داريم با دلار چهارهزار تومان ... در اين سی سال ما ترکيه را ترکيه کرديم، ما شاهرگشان هستیم ... هر کس (رو به سوی «یار پیشین»، احمدی نژاد) با بازاری ها در بیافتد، ور می افتد / از سخنان عسکراولادي بازرگان «تراز اول» ايران با پاره اي افزوده ها

در دوران جنگ هزار ميليارد دلار از خانه های مردم به ميادين جنگ رفت

 به جز در ده سال اخير که من به آن انتقاد مديريتی داريم ما در حرکت به سمت جلو بوده ايم. در دوران جنگ هزار ميليارد دلار از خانه های مردم کالا خارج شد و به ميادين جنگ رفت. جنگ را امام رهبری میکرد اما مردم کمک مالی میکردند

بازاریان چشم به راه دوران «سازندگی»، با رفسنجانی یا بی رفسنجانی

بعد از (جنگ و) اينکه «سازندگی» و به تبع آن طيف اختلافات سياسی شروع شد، هنوز در دنيا برو بيايی داشتيم. از 8 تا 10 سال پيش آرام آرام دچار سوءمديريت شديم. ما به راحتی میتوانستيم جلوی تحريمها را بگيريم. - به نظرم تيم اقتصادی دولت کارايی لازم برای مديريت اقتصادی کشور را ندارد ...  تيم اقتصادی بايد کار خود را بکند و تيم سياسی هم مکمل آن حرکت و کار کند، بخش خصوصی میتوانست برود و تعامل کند، برای اينکه همه غربيها گفتند تحريم بر عليه دولت است نه بر عليه ملت (بخوان بازرای ها)، اما با سوءمديريت، تحريم عليه ملت (بخوان بازاری ها) اجرا شد و ما (بخوان بازاری ها) مخصوصاً در دو سال اخير خيلی صدمه خورديم

دکتر مصدق وقتی دچار بحران شد يک بازرگان معروف از شيراز آورد

من بارها گفته ام دکتر مصدق وقتی دچار بحران شد يک بازرگان معروف بنام محمد غازی را از شيراز آورد و مشاور کرد و او خيلی از کارهای مصدق را در صحنه های بين المللی جلو برد. اگر کودتا نشده بود برنده شده بودند کودتا نگذاشت و آن را هم آمريکايیها کردند. تيم اقتصادی ما میتوانست در کنار تيم سياسی قرار گيرد و مشکل را حل کند، منتها وقتی افزايش تحريم عليه ما به صورت قطعنامه درآمد، مسئول رسمی مملکت ما گفت اين کاغذ پاره است، هر چه داد زديم اين کاغذ پاره نيست… من به اين مديريتها اشکال دارم. خود ايشان به جای خود، تيم اقتصاديش در اين دو سال اخير توفيق نداشته است. تحريمها بوده و خيلی هم اثر بد داشته، اما چرا نتوانسته است تحريمها را به خوبی دور بزند و مديريت کند. نتوانستيم.

ما ده ميليارد دلار صادرات داشته ايم با دلار هزار تومان، حالا چهل ميليارد صادرات داريم با دلار چهارهزار تومان

تعارف کرديم که توانسته ايم، بله، من هم فرياد میزنم که توانسته ايم،صادرات ما رسيد و به مرز 40 ميليارد دلار، اما ايشان وقتی دولت را تحويل گرفت دلار 900 تومان بود، با دلار 850 تا 900 تومان ما 10 ميليارد دلار صادرات داشته ايم الان با دلار 3500 تومان 40 ميليارديم. پس ما کاری نکرديم. دلار 4 برابر شده و صادرات ما هم 4 برابر

شده است. وقتی اينها را کنار هم میگذاريم میبينيم ما صادرات را افزايش نداده ايم. افزايش، افزايش پولیمان است، ما 10 ميليارد دلار صادرات داشته ايم با دلار 1000 تومان، 40 ميليارد صادرات داريم با دلار 4000 تومان. اينکه اثری ندارد

 در اين سی سال ما ترکيه را ترکيه کرديم، ما شاهرگشان هستیم

 بعضیها میگويند اين تحريم، پيشنهاد ترکيه بوده است؟ عسگر اولادی: ترکيه اينکار را نمیکند، ترکها میدانند که ما شاهرگشان هستيم. در اين 30 سال ما ترکيه را ترکيه کرديم. 20 سال قبل تورم ترکيه 70 درصد بود. ما سالی

50-40 ميليارد دلار از آنها خريد کرديم. مستقيم و غيرمستقيم قاچاق و غيرقاچاق. ترکيه هنوز نفت و گاز ما را میخرد.

من و آقای خاموشی رفتيم انگليس، با يک لرد ملاقات کرديم، سفارت انگلستان باز شد

تحريمهای شورای امنيت نيست و اجباری ندارد. از طرفی آلمانها يواش يواش پشيمانند. برای اينکه آلمان سالی 5 ميليارد به ما جنس میفروخت، ديدار وزير خارجه آلمان يا آقای صالحی نقطه عطفی است در اروپا. چرا تحريم بانک ملت را رفع کردند. اين آغازی است بر اينکه اروپايیها خطشان را از آمريکا جدا میکنند. اگر دولتهای اروپا نمیخواستند هرگز دادگاه های اروپا به نفع بانک ملت رأی نمیدادند ... هيچ چيز ابدی نيست. اگر مديريتمان تغيير کند به مديريتی که با حفظ ارزشها تعامل را بفهمد آرام آرام راه را باز میکنيم. من نوعی میروم در اتاق بازرگانی نيويورک و لندن می نشينم و يک سری کارها را حل میکنم، مثلاً سفارت انگليس بسته بود من و آقای خاموشی رفتيم انگليس، با يک لرد ملاقات کرديم، سفارت انگلستان باز شد. دولت اصلاً مشورت نمیکند. همه حرف من الان با دولت اين است که چرا مشورت نمیکند؟ مشورت کن، اگر ديدی به درد نمی خورد به کار نبر

هر کس با بازاری ها در بیافتد، ور می افتد

 قسمتی را به خدا خرج سوء مديريت کرديم، خيلی راحت میتوانستيم قسمتی را هزينه کنيم که تحريم نشويم. وجدانها در دنيا نرخ دارد. تحريم هم برای کشورهای مختلف نرخ دارد. اين دنيا دنيای معامله است همين مدت هم شروع کند با بخشهای اقتصادی غيردولتی مشورت کنند، با اساتيد دانشگاهها، با اساتيد بازارهای سراسر کشور، ما در سراسر کشور کارشناسان اقتصادی ارزندهای داريم، شيراز، اصفهان، تبريز ، يزد و ...يزد از نظر تجارت سرآمد بود مرتب با اينها جلسه بگذارد، جلساتش را از اين حالت خشک سياسی در بياورد 5 ماه وقتش را برای اقتصاد بگذارد.هر کس (بخوان «یار پیشین»، احمدی نژاد) اعتقاد به گفت وگو ندارد توفيق هم ندارد

برگرفته از گفتگو های اختصاصی اتاق بازرگانی تهران با اسدالله عسگراولادی، «بازرگان تراز اول کشور» و رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين

 

در همين پيوند


click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا

click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات

ستيز کوسه ها و زيان هاي بازاريان

http://www.b-arman.com/html/bazar_1.html

دگرگوني هاي ريشه اي در ايران گريزناپذير است

http://www.b-arman.com/html/bonyad.html

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان، ايران را چون پاکستان خواهد بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
کنکاشي از ديروز براي امروز: تو اگر به خويش باور بياوري
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
راهي جز اعتصاب و تجمع کارگران باقي نمانده است
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  • خيزش 88

    منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است

    click