داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

clickافتضاح زراندوزان آمریکایی در جاسوسی از جهانیان

اینست آن تابلوی سیاه اما واقعی دنیائی که در آن زندگی می کنیم و سرمایه داری جهانی در تلاش برای ساختن قابی طلائی برای آن. دنیائی که در آن انسانیت و حقوق انسانی در محاق اعمال و رفتار تاریخ مصرف گذشته ی کسانیست که خود را صاحبان اصلی دنیا می پندارند. این تصویر ابدی نخواهد بود و تغییر خواهد کرد آنگاه که ما مردم به خود آئیم و بدانیم که قدر قدرتی این دولتها نه ناشی از پول و تفنگ و قل و زنجیر، که ناشی از ناآگــــــــــاهی و عــــــــــدم اتحاد گفتاری و رفتاری ماست

اینروزها افکار عمومی جهان درگیر افتضاح عالم گیر دولت آمریکا در ضبط و شنود و ردگیری کلیه ی ارتباطات مردم جهان نه در محدوده ی جغرافیائی خویش بل در جغرافیای دیگر کشورهاست. دولتی که جهان را ملک طلق خویش دانسته و با نغض آشکار استقلال دیگر کشورها به حقوق شهروندی مردمان آن کشورها تعدی میکند و در آن به دلخواه خود جولان میدهد
افشاگری ادوارد اسنودن کارمند پیشین NSA در زمینه ضبط و شنود کلیه ی ارتباطات تلفنی و اینترنتی مردم در اقصی نقاط جهان توسط دولت آمریکا، افکار عمومی جهان را به ناگاه برانگیخت و دچار شوکی عظیم کرد. این بهت و حیرت بیشتر از آنجهت گسترده و عمیق گشت که مجری افتضاح به بار آمده دولتیست که ریاستش بر عهده ی آقای باراک اوباما برنده ناصواب جایزه ی صلح نوبل و سمبل تغییر در دل مردم ایالات متحده است. او اینک حقوق اساسی مردم جهان را نادیده میگیرد و اصل رعایت استقلال دیگر دولتها را زیر پا می نهد و گویا در کودکستان نیز نیاموخته که عمل زشت و قبیح برای همه زشت و قبیح است؟ از آن جمله؛ جاسوسی در امور خصوصی دیگران.   
اما وقاحت این عمل زشت تنها به ریاست دولت ایالات متحده آمریکا ختم نمی گردد. در حاشیه ی این نمایش، دیدنی و شنیدنیست رفتار و استدلالات رهبران و روسای دولتهای دوست و یاران نزدیک آمریکا که دستپاچه و نگران در پاسخگوئی به افکار عمومی مردمان حوزه ی جغرافیای خویش در این همکاری و همآوائی مفتضحانه و دیرینه سال با دولت آمریکا که عملا ً منجر به عدم احترام و رعایت استقلال کشور متبوعشان شده می باشد
دولت آمریکا توسط سرویسهای امنیتی – اطلاعاتی خویش عملا ً و رسما ً سالهاست مشغول جاسوسی و کند و کاو در تمامیت زوایای پنهان و آشکار دیگر دولتها و زندگی خصوصی شهروندان بوده و هست. افسوس بر این مضحکه آنگاه بالا میگیرد که عموم دول اروپائی اعلام داشته و میدارند: با اصل قضیه مشکلی ندارند بل ناراحتند چرا با آنها!؟ آنهائی که آمریکا را قبله ی عالم میدانند و برای خوش خدمتی و خشنودی ارباب، دست به هر کار و عملی زده و میزنند
اینان یا قافلند و یا خود را به قفلت زده اند، چرا که دولت آمریکا بهتر از هرکس دیگر به میزان محبوبیت خویش در میان مردمان جهان واقف است و خود آگاه است که رشد و گسترش بنیادگرائی و تروریسم نتیجه مستقیم سیاستهای سرمایه داری جهانی به رهبری اوست. آنها گویا دچار نسیان گشته اند که، این آمریکا علیرغم آنکه دوران این تفکر به سرآمده یا نه! خود را آقای دنیا می انگارد و برای حفظ و حراست از این سروری حتی به دوستان و یاران دیرین خویش نیز اعتماد ندارد
.
اما شهروندان جدا از آنکه دولتهای آنها چه بگویند و چه بکنند، در خلوت این سوآل را پیش روی خویش می بینند: این کیست که به خود اجازه میدهد با و بی بهانه در خصوصی ترین زوایای زندگی من سرک بکشد و به خود حق میدهد؛ بجوید و ضبط کند آنگونه که خود میخواهد، آنهم بدون کوچکترین اذنی از من یا یک مرجع قانونی!؟ به راستی با این دولت کابوی هفتیر به دست که پایبند هیچ قانونی حتی قوانین خود نوشته نیز نیست چه باید کرد
مردم جهان چه میتوانند بکنند وقتی این کمدی سیاه و اینک تراژیک به اینجا رسیده است که ادوارد اسنودن این وجدان بیدار جهانی اینک در فرودگاه مسکو به دام افتاده و آنها در عمل فاقد کمترین قدرتند و نمی توانند حداقلهایی را به وجدان بیدار خویش تقدیم دارند. او روزهاست که در تله ی فرودگاه مسکو گرفتار آمده و دولتها یکی پس از دیگری عرق شرم از پیشانی پاک می کنند و بهانه های واهی می آورند و درخواست پناهندگی او را رد میکنند. آری؛ اینست آن تابلوی سیاه اما واقعی دنیائی که در آن زندگی می کنیم و سرمایه داری جهانی در تلاش برای ساختن قابی طلائی برای آن. دنیائی که در آن انسانیت و حقوق انسانی در محاق اعمال و رفتار تاریخ مصرف گذشته ی کسانیست که خود را صاحبان اصلی دنیا می پندارند. این تصویر ابدی نخواهد بود و تغییر خواهد کرد آنگاه که ما مردم به خود آئیم و بدانیم که قدر قدرتی این دولتها نه ناشی از پول و تفنگ و قل و زنجیر، که ناشی از ناآگاهی و عدم اتحاد گفتاری و رفتاری ماست

سایت جبهه ملی ایران /  ۱۲ تير ۱٣۹۲

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  •