داد

click

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

clickنبرد پنهان اتاق بازرگانی و امنیتی-دولتی ها: پشت پرده هاي واردات

رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران درگفتوگويي پیرامون چگونگي روند واردات كالاهاي اساسي، تازههايي را مطرح كرده كه خواندني است. بدین معنا که، در درگیری میان «بالایی ها» گوشه هایی از چگونکی «جارو شدن» دلارهای نفتی و تنگناهای اقتصادی بازتابیده است. از انتقادهای «پارلمان بازار» یا اتاق بازرگانی به رقیبان توانمند سپاهی-روحانی و امنیتی-دولتی: شركت بازرگاني دولتي بايد پاسخگو باشد كه تمامي كالاهاي اساسي كه با ارز مرجع 1226 توماني وارد كرده است را با چه قيمتي در بازار توزيع ميكند؛ اين شركت زماني كه كالاهاي اساسي را با ارز 1226 توماني وارد كرده هيچ زمان براساس همان نرخ در بين مردم توزيع نكرده است. او با تاكيد بر اينكه هيچ زمان مابهالتفاوتي براي كالاهاي اساسي پرداخت نشده و اگر هم پرداخت شده منفعت آن به جيب عدهيي خاص رفته است، اظهار كرد: «واردكننده كالا را با ارز 1226 توماني وارد كرده و به دست شركت بازرگاني دولتي رسانده است و اين شركت كالا را توزيع كرده و ريال آن را از مصرفكننده دريافت كرده است. هيچكس نميداند كه اين شركت كالا را با چه قيمتي به عمدهفروشان فروخته است. حريري با بيان اينكه هيچ زماني شركت بازرگاني دولتي كالايي را كه با ارز 1226 توماني وارد كرد با همان نرخ ارز به دست مصرفكنندگان نرساند، گفت: از اينرو مقدار زيادي سود توسط اين شركت جمعآوري شد و لازم است بررسي شود كه اين سودها در كجا هزينه شده و به دست چه كساني» رسيده است. گفتنی اینکه «پارلمان بازار» و «اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی» خود کنترل 44 ميليارد دلار مبادلات تجاری را در دست دارد و «علاءميرمحمد صادقی، اسدالله عسگر اولادی، يحيی آل اسحاق، علی عبداللهيان و علينقی خاموشی در حالی بر کرسی رياست چهــــــــــارده اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکيه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار» هستند، و میلیاردها دلار درآمد نفتی-گازی کشورمان را به بانک های برون مرزی منتقل نموده اند. آنان و دیگر دزدان ولایی، به بهانه ی «نبود سرمایه ی کافی در کشور»، کنسرن های نفتی را همچون برش رفسنجانی-خاتمی «خزنده» به ایران بازخوانده اند

پشت پردههاي واردات

رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران كه از پشت پردههاي واردات با ارز مرجع

سخن به ميان آورده، گفته است: تمام يارانههايي كه از زمان واردات يك كالا تا

رساندن آن به دست مردم پرداخت شده به جيب يكسري افراد خاص رفته است و مصرفكننده

سودي از آنها نبرده است؛ درمقطعي كه گوشت با دلار 1100 توماني وارد شد مردم گوشت را

در بازار بر اساس نرخ ارز 2500 توماني خريداري ميكردند و در زماني كه گندم با ارز

1226 توماني وارد ميشد، محصولات حاصل از گندم به غير از نان با قيمت بسيار بالاتري

از اين نرخ ارز به دست مردم ميرسيد. حريري با تاكيد بر اينكه زماني كه نرخ ارز در

بازار آزاد بيش از 3000 تومان است دليل ندارد عدهيي به ارز 2500 توماني دسترسي

داشته باشند، به ايسنا گفت: اين فاصله 600 تا 700 توماني بين ارز مبادلهيي و ارز

بازار آزاد به معناي سود 30 درصدي است و اين خود فسادآور است و بايد ارز در

كوتاهمدت تكنرخي شود. وي تصريح كرد: واردكنندهيي كه كالاي خود را با ارز

مبادلهيي وارد ميكند به طور قطع كالاهاي خود را با قيمت بالاتري از اين ارز در

بازار توزيع ميكند. نتيجه پرداخت تمام سوبسيدهاي ارزي را مردم در سفرههاي خود

احساس نميكنند، بدين معني كه از تيرماه سال قبل كه ارز سه نرخي شد نسبت به قبلتر

كه تمامي كالاها با ارز 1100 تومان وارد ميشد معدل رشد نرخ ارز بيش از سه برابر

نبوده است. رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران در اين باره افزود: از زماني

كه ارز سه نرخي شد، سه نرخ براي كالاها در كشور به وجود آمد ولي آيا قيمت كالاهاي

اساسي نظير روغن، برنج و حتي لبنيات نيز در حدود سه برابر گران شده است!؟ خير. قيمت

تمامي اين كالاها بيش از سه برابر افزايش يافته است.

 

رانتخواري در جريان توزيع كالا

به گفته رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران اين پروسه نشاندهنده اين است كه

سودهاي بادآوردهيي در جهت توزيع كالا به دست مصرفكننده به جيب افراد خاص ميرود

اما ضرورتا اين موضوع بدين معنا نيست كه واردكننده متخلف است، بلكه يكي از افرادي

كه در جريان توزيع كالا در داخل هست بيش از واردكننده امكان رانتخواري را دارد.

وي بيان كرد: گوشت، مرغ، نهادههاي دامي، روغن، برنج و همه كالاهاي اساسي از زمان

واردات تا رسيدن كالا به دست مصرفكننده بايد مورد رصد قرار گيرد. در تيرماه سال

گذشته قيمت برنج در حدود هزار تومان بود ولي در حال حاضر قيمت آن به بيش از 3000

تومان رسيده است و اين به معني افزايش سه برابري قيمت اين كالاست. حريري با بيان

اينكه حتي با فرض عدم واردات برنج با ارز 1226 توماني چنين افزايش قيمتي منطقي

نيست، خاطرنشان كرد: حتي واردات اين كالا با ارز آزاد نيز چنين افزايش قيمتي را

شامل نميشود. منفعت واردات برنجي كه هميشه با ارز مرجع و مبادلهيي وارد شده ولي

بر اساس ارز بازار آزاد به دست مصرفكننده رسيده به جيب چه كساني ميرود؟!

 

شركت بازرگاني دولتي پاسخ بدهد

حريري ادامه داد: شركت بازرگاني دولتي بايد پاسخگو باشد كه تمامي كالاهاي اساسي كه

با ارز مرجع 1226 توماني وارد كرده است را با چه قيمتي در بازار توزيع ميكند؛ اين

شركت زماني كه كالاهاي اساسي را با ارز 1226 توماني وارد كرده هيچ زمان براساس همان

نرخ در بين مردم توزيع نكرده است. او با تاكيد بر اينكه هيچ زمان مابهالتفاوتي

براي كالاهاي اساسي پرداخت نشده است و اگر هم پرداخت شده منفعت آن به جيب عدهيي

خاص رفته است، اظهار كرد: واردكننده كالا را با ارز 1226 توماني وارد كرده و به

دست شركت بازرگاني دولتي رسانده است و اين شركت كالا را توزيع كرده و ريال آن را از

مصرفكننده دريافت كرده است. هيچكس نميداند كه اين شركت كالا را با چه قيمتي به

عمدهفروشان فروخته است. حريري با بيان اينكه هيچ زماني شركت بازرگاني دولتي كالايي

را كه با ارز 1226 توماني وارد كرد با همان نرخ ارز به دست مصرفكنندگان نرساند،

گفت: از اينرو مقدار زيادي سود توسط اين شركت جمعآوري شد و لازم است بررسي شود كه

اين سودها در كجا هزينه شده و به دست چه كساني رسيده است. وي درباره واردات دارو و

علت افزايش قيمت آن در بازار توضيح داد: مگر غير اين است كه هيچ زمان دارو غير از

ارز 1226 توماني وارد نشده و نبايد چنين افزايش قيمتي را شامل ميشد؛ بايد كساني كه

اين فضا را به وجود آوردند پاسخگو باشند، بايد به مردم جواب دهند زيرا بازي با جان

و سلامتي مردم خيانت بزرگي است

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 20/6/1392

در همين پيوند


click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

 
click

click
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت

click
کنسرن ها نمي خواهند بازار ايران را از دست دهند
click
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
click
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
click
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
click
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داري
click
بهارا باش کاين خون گل آلود، برآرد سرخ گل چون آتش از خون
click
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
click
آژيرها بلندتر به ندا در مي آيند
click
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
click
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
click
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  •